Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 06 sze, 08:24

Krishnamurti, Jiddu (1895-1986)

A XX. század elején Annie Besant (1847-1933) és C.W. Leadbeater (1847-1934) angol teozófusok, a Teozófiai Társaságon belül egy Krishnának nevezett hindu fiúcskát, mint eljövendő „világtanítót” képeztek ki és neveltek fel. 1911-ben Leadbeater és Besant megalapították a „Kelet Csillaga” rendet, amely Krishnamurtit mint a világ új szellemi vezetőjét hirdette világszerte. Krishnamurti 1929-ben szakított ezzel az elképzeléssel. Nem akart szellemi vezető lenni, és szakadatlanul hangsúlyozta, hogy mindenkinek önmagának kell elgondolkodnia, át kell látnia saját állapotát, valamint gondolkodásának, akaratának és cselekedeteinek megmerevedett mintáit, és át kell törnie azokon. Ezzel kapcsolatban a dogmák és előírások nem fontosak. „Láss át minden tekintélyen, valamint önmagadon, és tapasztald meg az élet egységét mindenben, ami jön, megjelenik, majd újra eltűnik.”

Krishnamurti nem kínált fel technikákat. Jóllehet nem akart világtanító lenni, mégis azzá vált. Világszerte tartott, nagy látogatottságú előadásain mindig könyörtelenül boncolgatta az individuális gondolkodást és magatartást, valamint ezeknek a társadalomra ható következményeit.

Mary Lutyens, Krishnamurti életútja, 1895-1986, The life and death of Krishnamurti. Murray, London 1990.

Tolle tanítása előtt a múlt század első évtizedeiben Krishnamurti volt a kiáltó szó a pusztában.
Néhány szép és elgondolkoztató versét és gondolatát szeretném megosztani ebben a blogban.

Krishnamurtit megérteni szerintem Tollén keresztül lehet igazán. KRISHNAMURTI volt az, aki Ébresztőként megjelent a Vízöntő kor hajnalás, elültetve a hívás nyugtalanságát az emberi szívekben.

Tolle pedig megnyította a tiszta forrást a megértés számára.Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 06 sze, 08:25

Óh, barátom, aggódom érted

ÓH, BARÁTOM,
Aggódom érted.

Az idő hosszú versenyfutása,
A terek szeleinek szüntelen tánca,
A nyomasztó, magányos bánat,
Gyönyörök aratása:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mind eljövendő esőt a száraz talaj.

A szeretet, mely megrontja szépsége tárgyát;
Áldozás, hogy elcsendesítsék belül
A gondolkozás félelmét,
Megértés nélküli hiú remények,
Látomások és álmok,
Örökkön az emberhez hasonlók,
Halál, mely sötétséget teremt az életben:
Elmúltak már.
És én várlak,
Mint lótuszvirág a hűs éji szellőt.

Hallgass rám,
Barátom.
Várlak,
Mint havas orom a csendes völgy fölött.

J. Krishnamurti

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 07 cs, 08:22

Az Élet egy

FIGYELJ!
Az Élet egy.
Nincs kezdete, nincs vége.
Te fogva vagy tátongó
Szakadékoknak sötétjében

Az Életnek nincs vallása,
Sem hite, sem neme;
Nemzetnek, szentélynek nem tulajdona;
Nem köti élet és halál.

Felfoghatjátok- e
Hálóval a vízet?
Vagy markotokba
Gyűjthetitek-e a szelet?

Felelj, óh barátom.

Igyál az Élet forrásából.
Jöjj,
Megmutatom az utat.

Az Élet palástja mindent eltakar.

J. Krishnamurti

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 07 cs, 09:37

"Akit szomjúság gyötör, iszik majd a forrás vizéből, aki nem szomjas, egyszerűen elhalad a forrás mellett.
Azonban, hogy ihassatok a vízből az élet bármelyik fokán, szükséges, hogy szívetek és elmétek tiszta és minden előítélettől mentes legyen."
/Jiddu Krishnamurti/

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 07 cs, 09:50

Kedves Srefi!

Köszönöm a szép idézetet!
Ha tudsz föltenni (vagy bárki más) Krishnamurti verseket, akkor tedd azt.
Nagyon kevés jelent meg és az is az 1920-30-as években.

ÜdV: Shaw

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 07 cs, 08:03

Az Igazság

Az igazság nem rossz, se nem jó,
Az igazság se nem szeretet, se nem gyülölet,
Az igazság se nem tiszta, se nem szennyes,
Az igazság se nem szent, se nem szentségtelen,
Az igazság se nem egyszerű, se nem bonyolult,
Az igazság se nem mennyei, se nem pokoli,
Az igazság se nem erkölcsös, se nem erkölcstelen,
Az igazság se nem Isten, se nem ördög,
Az igazság se nem erény, se nem bűn,
Az igazság se nem születés, se nem halál,
Az igazság nincs vallásban, sem valláson kívűl,

Az igazság olyan mint a vízek,
Vándorol, nincs nyugvóhelye.

MERT AZ IGAZSÁG AZ ÉLET.

Láttam a hegyet lejönni a völgybe.

J. Krishnamurti

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 08 p, 11:25

Keresés

Amióta csak gondolkodni tudok, megfigyeltem a gondolatokba merült embereket, kiket az élet haszontalanságai fojtogattak.

Bárhova mentem, mindenütt olyan emberekkel találkoztam, aki azt hitték, hogy boldogságuk vagyonuk nagyságától függ.

Láttam embereket, akiknek a világon mindenük megvolt, de életük mégsem volt zavartalan, mert a dolgok rabjai voltak.

Láttam embereket, akik szeretete mérhetetlen volt és szeretetük mégis kötötte õket, mert nem fedezték fel, hogyan lehet szeretni és mégis szabad maradni.

Láttam embereket, nagy tudású bölcseket, kiket éppen nagy tudásuk korlátozott.

Láttam embereket, akiket áthatott a vallás, de mégis kötötték õket hagyományaik és az ismeretlentõl való félelem.

Láttam bölcseket, akik saját magukba zárkóztak és a világtól visszavonultak, és láttam tudatlanokat, kiket saját munkájuk tartott fogva.

Láttam embereket, akik fölkeresték a szegény negyedeket, hogy segítsenek az ott élõ szegény sorsú embereken, bár maguk is segítségre szorultak.

Láttam embereket, akiket kielégített a nem alkotó terméketlen tespedés.

Láttam embereket, politikai és egyházi hatalmasságokat, de életükbõl mégis hiányzott a legfontosabb - a boldogság.

Színházba mentem és ott láttam, hogyan igyekeznek az emberek boldogtalanságukat szórakozással elûzni, azt gondolva, hogyha szívüket, elméjüket fölösleges izgalmakkal elkábították - problémáikat is megoldották.

Olvastam filozófiát, vallási könyveket és nagy emberek életrajzait, de egyikben sem találtam azt - amit kerestem.

Hozzáláttam, hogy mindazt, amit gyûjtöttem, elvessem, arról lemondjak azt félretegyem és lassan-lassan közeledtem célomhoz.

Ha meglátjátok célotok fényét,ez úgy vezet titeket, mint ahogy a világítótorony irányítja a hajót a sötét partról.

Az egyéni létezés végsõ célja a tiszta lét megvalósítása, amelyben nincs különváltság, ami az egésznek a megvalósítása.

A korlátozás rabszolgaságában tartott egyénnek, aki az "én" és "te" különváltságának tudatában él, fel kell szabadulnia, és ebben a felszabadulásban kell beteljesülnie.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 08 p, 05:11

A boldogság utáni vágy

A legkiesebb völgyet
Jaj és panasz szó tölti be,
Az élet széles országútja mentén
Kacaj és zokogás váltakozik a vándorok ajkán,
A dalok melódiájában
Beteljesült vágyak üressége kong,
A hegyek körbevesző bércein
A halál csendje várakozik.

Mint hullám hullámot,
Úgy követik egymást az emberek cselekedetei,
Hogy fáradtan megtörjenek a hiú dicsősség partjain,
Az ifjú szerelem forgószele
Gyötrelemmé válik egyetlen napnak fordulásával,
A gondolat elindul meghódítani az Idő távoli vidékeit,
Hogy ismét visszatérjen a csalóka elme határai közé.

Óh, a vágy oly ifjú, mint a hajnal első sugara,
És oly szomorú, mint a sír felé ballagó gyászmenet.

A küzdelem – hajsza futó öröm után,
Munka – hiú nagyratörés tompa fájdalma,
Nyerészkedés – gazdagok öncélú kincshalmozása,
Uralkodás – a megcsúfolt igazság jajszava, mely
Az elnyomó szívét fogva tartja
Kapzsiság – a rablás kegyetlensége, az élet megrontója,
A félelem – mohó kutatás vigasznyújtó oltalom után,
Az imádat – feledésbe merítése sok zavaros vágynak.
Fuvolák távoli édes zenéjére
Folyik hömpölyögve a régi folyó
Felfrissülten az ifjú vizektől.

Sok dalt zengenek a boldogság dicséretére,
Sok istentől könyörgik, vezessen a boldogság felé
Sok eget dícsőitenek, mint a boldogság csábhelyét,
Sok oltárt építenek a boldogságnak.
Sok szertartásban hoznak áldozatot a boldogság elé,
Sok áldást mondanak el a boldogság védelmére,
Sok igazságot dicsérnek fel aggódva a boldogságért,
Sok erény után kutatnak a boldogságot féltve,
Sok birtokot halmoznak a boldogság reményében
Sok vágyat elégítenek ki a boldogság várakozásában,
Sok áldozatot hoznak a boldogság keresésében,
Sok sebet ejtenek ridegségből a boldogság utáni vágyban.

Mélyen az iszapban vajúdik a lótusz magva,
Az édes illat ott rejtőzik a virág szívében.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 10 v, 08:00

A megértés szava

Tedd kívánságodat a világ kívánságává,
Szereteted a világ szeretetévé.
Gondolataiddal zárd elmédbe a világot
S tetteidben hagyd, hogy örökkévalóságodat
Szemlélhesse a világ.

A kútnak sok vízét kimerítheted,
De nem tudod oltani: vágyad szomjúságát.
Szeretetének virágát őrizheti a szíved,
De a halál közeledtére elhervad a virág.
Gondolataid szárnyalhatnának magasztos cél felé,
De nyugtalan küzdelmek
Béklyóba szorítva tartják fogva.

Miként az erős kar kilőtte nyíl,
Úgy hatoljon szíved mélyen abba, ami örök.
Mint a hegyi patak, mely sebes futásában tiszta,
Úgy törje útját elméd a szabadság felé.

A szeretet szívében feleszmélve
Hangom a végtelen szomorúságból született
Megértés szavát viszi közétek.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 10 v, 08:10

Boldogság

Mi az, amit legtöbben keresünk?

Mi az, amit mindannyian akarunk?

Az emberek többsége minden valószinûség szerint valamilyen boldogságra vagy békére vágyik.

Vajon valóban a boldogságot keressük vagy pedig egy bizonyos örömöt, amelytõl a boldogságot reméljük?

A boldogság és öröm nem azonosak egymással.

Egyáltalán kereshetjük-e a boldogságot?

Talán rábukkanhatunk az örömre, de a boldogságot biztosan nem találjuk meg.

A boldogság valaminek a mellékterméke.

Meg kell érteni ezt a rendkívüli dolgot, különben az élet felszínes, jelentéktelen, kicsinyes lesz...

Mit értünk boldogságon?

Néhányan azt állítják, a boldogság abból áll, hogy megkapjuk, amit akarunk.

Ha azonban nem kapjuk meg, amit akarunk, máris kezdõdik a boldogtalanság.

Megtalálható- e bármi révén a boldogság, bármin keresztül, amit emberi kéz vagy elme alkotott?

A boldogság igazi jelentésének megértéséhez fel kell fedeznünk az önismeret folyóját.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 11 h, 07:53

Szomorúság

Óh, barátom,
Szomorúság a megértés virága,
Melyből az öröm gyümölcs fakad.

Szívednek teljességéből
Hívd hát a bánatot,
És bőséges lesz az öröm,
Mely nyomában fakad

Szomorúságból született az örök szeretet,
Szomorúság bontja ki az Élet szövevényét,
Szomorúság adja a magány erejét,
Szomorúság nyitja meg szíved zárt ajtaját,
Szomorúság hódítja meg az örökkévalóság tereit.

Szívednek teljességéből
Hívd hát a bánatot.
Miként nagy eső után a folyó megárad
S futó vizeknek csobogásában
A kavicsok újra felujjonganak,
Akképen töltsék ki az út mentén szerzett tapasztalatok
Az űrt, mely félelmet teremt.

Szellők szárnyán érkezik az illat,
Tekintély bástyái mögött,
Hol kényelem, romlás tenyészik,
Ne keress oltalmat.
Jöjj el, óh jöjj onnan.
Hogy messze juthass,
Közel kell kezdened.
Magasra hághass,
Alant kell kezdened.

A bánat hangja: a beteljesülésnek hívó szózata,
És a gyönyörűség benne
Az Élet teljessége.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 11 h, 09:10

Bánat

Mindannyiunknak van valamilyen bánata.

Akarunk tudni ezekrõl?

Ha sétára indulunk, látjuk a természet pompáját, a zöld mezõ és kék ég rendkívüli szépségét, halljuk a gyermekek kacagását, mindezek ellenére bennünk van a bánat is.

Mit értünk bánaton?

A bánat nem más, mint bizonytalanság, szomorúság, a teljes magányosság érzése.

Létezik tudatos és öntudatlan bánat, valamint minden alapot és kiváltó okot nélkülözõ bánat is.

Figyeljünk saját elménkre, vizsgáljuk meg, hogyan magyarázzuk bánatunkat, hogyan veszünk el a munkában, az ideák világában, az Istenhithez való ragaszkodásban vagy pedig egy elkövetkezõ életben reménykedve.

Kell találnunk valamilyen megoldást, eszközt, módszert, amely megszabadít az élet terheitõl, hogy ne bukkanhasson ránk a bánat.

A bánat vége azzal kezdõdik, hogy lelki önvizsgálatot kell tartani, és minden pillanatban tökéletesen tudatában kell lenni az összes pszichológiai tényezõnek.

Csak akkor lehetséges megszabadulni a bánattól, ha képesek vagyunk az átfogó megértésre.

Amikor minden bánat véget ér, következhet egy másik utazás, amelynek nincs kezdete és vége.Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 12 k, 08:36

Az Én

A vágy élet,
Az élet szabadsága pedig
Szabadság a vágytól.
A szeretet élet,
Az élet boldogsága pedig
A szeretet megronthatatlansága.
A gondolat élet,
Élettel való egyesülése pedig
A határtalan elmék dicsősége.

Az élet örökkévalóságával
Elválaszthat atlanul, megronthatatlanul
És mérhetetlenül állok egyesülésben Én:
Az én halhatatlanságom az én Imádottam,
A minden életek Imádottja.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 12 k, 09:47

Az Ego álma

Valaki vagyok. Van élettörténetem, vannak érzéseim, gondolataim, tetteim, én vagyok.

Formák vesznek körül. a formák tánca körül ölel és magával ragad.

Lassan rájövök, hogy egyik forma sem tartós, lassan szétporladnak, eltűnnek.
Egyedül vagyok. Keresem őt, aki nagyobb nálam, megment és célt ad.

Sokan jönnek hozzám, sok utat kínálnak, mely hozzá vezet.
Örömmel járom egyiket a másik után, de még mindig egyedül vagyok, a magányon kívül mást nem találok.

A formák közben járják körülöttem szirén táncukat, mindent ígérnek, újra magukkal csábítanak és végül itt álok üres kézzel.

Érzem tudattalanul, hogy mindez csak álom, hiábavalóság.

Érzem, lassan jön a halál, a legnagyobb ébresztő.
Érzem, hogy lefoszlik rólam a hús terhe, a vágyak tengere, a gondolkodás állandó mókuskereke.

Ami marad, az vagyok Én, a formamentes Tudat.

Felébredtem!

Mivel ez a felébredés nem a formában történt, ezért érzem, hogy a formák tánca újra magával ragad.

Vár rám egy újabb álom.

Az Ego álma

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 13 sze, 01:38

Most

Létezik-e egyáltalán - az órától eltekintve - idő?

Az oknak következménye van, a következmény viszont okká válik; nem választhatók el egymástól, ugyanarról a mozgásról van szó. Ezt a mozgást nevezzük időnek, és ezzel a mozgással a szemünkben és a szívünkben látunk mindent. Az idő szemével látunk, és a jelent a múlt szemszögéből értelmezzük; az értelmezés találkozik a holnappal. Ez az idő láncolata.

A gondolkodás, amely foglya ennek a folyamatnak, azt kérdezi: Mi az idő?
Maga a kérdésfeltevés is az idő folyamatának része. Ezért a kérdésfeltevésnek nincs értelme, mert a gondolkodás maga idő. A tegnap teremtette meg a gondolkodást, és ezért a gondolkodás osztja fel a teret tegnapra, mára és holnapra. Vagy azt mondja: csak a jelen létezik - elfeledkezve arról, hogy maga a jelen is a tegnap folyománya.

Létezik-e valójában holnap?

Természetesen igen, ha el kell érnünk a vonatot; de belülről létezik-e a kínok és örömök vagy az eredmények holnapja? Az idő csak akkor áll meg, amikor a gondolkodás megáll.

A megállás pillanata a most.

Ez a most nem eszme, hanem valóságos tény, de csak akkor, amikor a gondolat egész folyamata véget ér. A most érzése egészen más, mint a szó, ami időbeli. Ne sétáljunk be tehát az olyan szavak csapdájába, mint tegnap, ma és holnap. A most csakis a szabadságban értelmezhető, és a szabadság nem a gondolkodás gyakorlása.

Ami a tegnap nélkül van, az a most.

A most a tegnap csendje.

A szabadság, nem a börtönön belül van, bármennyire kényelmes és díszes is az. Ha valaki párbeszédet folytat a szabadsággal, az semmiképpen nem történhet az emlék, tudás és tapasztalat határai között. A szabadság azt követeli meg, hogy ledöntsük a börtön falát, bár talán még élvezzük is a korlátozott rendetlenséget, a korlátozott rabságot, a robotolást e korlátokon belül.

A szabadság nem viszonylagos; szabadság vagy van, vagy nincs. Ha nincs, akkor el kell fogadnunk a szűkös, korlátozott életet, konfliktusait, bánatait és fájdalmait - legfeljebb itt-ott változtatgathatunk rajta egy kicsit.

A képzelet bármely formája elpusztítja az igazságot. A szabadság a gondolaton túl van; a szabadság olyan végtelen teret jelent, amelyet nem a megfigyelő teremtett. A szabadságra való rátalálás a meditáció.

Nincs tér csend nélkül, és a csend nem hozható létre az idő mint gondolat révén. Az idő sohasem vezet szabadsághoz; rend csak akkor lehetséges, ha a szívet nem fedik el a szavak.

J. Krishnamurti
Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 14 cs, 09:42

Ha az elme már nem áll ellen

Ha már nincs szükségünk az időre ahhoz,hogy átalakitsuk azt,ami van,mert felismertük e folyamat téves mivoltát,akkor felismerjük a valóságot,és mivel szándékunkban van azt megérteni,elménk magától elcsitul - és ebben az éber,mégis passziv állapotban bekövetkezik a megértés.

Amig elménk konfliktusok közepette létezik,amig másokat hibáztat,amig ellenáll a valóságnak,és itélkezik,nem létezhet számunkra megértés: ha meg akarunk érteni valakit,nyilvánvalóan nem alkothatunk itéletet az illetőről.Az átalakulást pedig ez a csendes és nyugodt elme idézi elő.

Ha az elme már nem áll ellen a valóságnak,ha nem akarja eltagadni és megitélni azt,hanem egyszerűen passziv módon tudatában van annak,ami van,akkor ebben a passziv állapotban valóban elkezdünk foglalkozni az adott kérdéssel,ez pedig elvezet az átalakuláshoz.

J.Krishnamurti

Igaz, milyen ismerősek ezek a szavak?

Csak egyetlen forrás létezik!!


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 14 cs, 10:16

Shaw írta ...


Igaz, milyen ismerősek ezek a szavak?

Csak egyetlen forrás létezik!!Igen a Forrás egy.

Több a Holdra mutató ujj, de a Hold ugyanaz marad.
Évezredes gond, hogy az emberek az ujjakat nézik és az ujjakat imádják, miközben nem hajlandóak a Holdra nézni.
Persze megvan ennek is az oka. Aki meglátja a Holdat, a Forrást, elveszíti a különálló egyénisége képzetét.
Ettől mindenki fél.

Örömteli napot


Re: Az Élet egy
András, 2011 ápr 14 cs, 12:12

"Érzem, lassan jön a halál, a legnagyobb ébresztő.
Érzem, hogy lefoszlik rólam a hús terhe, a vágyak tengere, a gondolkodás állandó mókuskereke.

Ami marad, az vagyok Én, a formamentes Tudat.

Felébredtem!

Mivel ez a felébredés nem a formában történt, ezért érzem, hogy a formák tánca újra magával ragad.

Vár rám egy újabb álom.

Az Ego álma"

Ez nagyon szép. Nekünk már a formában történik.

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 14 cs, 12:29

Krisztus második eljövetele:

Az félrevezetett:) Lásd: - LINK -Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 14 cs, 02:09

A Csend

A csend terméazetes állapotunk.
A csendből születtünk és oda térünk vissza.

A minket átítató eszmék felszínesek és csupán közösségi életmódunknak köszönhetően ívódtak belénk.
A szabadságot csak gondolkodás nélkül lehet elérni.

A csend olyan, mint egy kikötő, ahova a hajók befutnak.
Ha a kikötő foglalt, nincs hely semmi újnak.

A szabadság csak csendben születik meg!

C. CastanedaRe: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 15 p, 08:49

Az önfontosság

Olyanok vagyunk, mint a röpképtelen madarak.

Születésünkkor minden adottságunk megvan a repüléshez, de arra vagyunk kényszerítve, hogy zárt körben keringjünk saját énünk körül.

A kötél, amivel kipányváztak bennünket az önfontosság.

Amíg úgy érezzük, hogy mindennek mi vagyunk a középpontja, és mindig mienk kell, hogy legyen az utolsó szó, ebben a körben ragadunk.

Az összes ajándék közül, amit kaptunk, az önfontosság érzete a legvégzetesebb, mivel egy mágikus, élettel teli teremtményt arrogáns, nyomorult, báj nélküli szörnyeteggé változtat

C. Castaneda


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 16 szo, 08:01

Az ember ahelyett, hogy górcső alá vette volna saját lényét, tanítók után kezd el kutatni.

A bennünk lévő majom sóvárog azután, hogy valaki vezesse.

Szüksége van rá, hogy higgyen egy felsőbb hatalomban, mely varázsütésre megoldja a problémáit.

Mint a gyermekek folyton abban reménykedünk, hogy valaki megjelenik és gondot visel mindenre.

A kultuszok alapvetően abból a vágyból sarjadtak ki, hogy fejlődésünk felelősségét mások kezébe helyezzük.

Olyanok vagyunk, mint a halak az akváriumban, mindig nyitott szájjal úszunk, lenyelve minden szemetet, amit odadobnak nekünk.

Aközben fittyet hányunk a tudás és az élet bennünk lévő forrására!

C. Castaneda


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 17 v, 08:17

Mindig egyre kitágultabb, mélyebb,
transzcendentálisabb élményeket keresni a valódi realitástól való
szökés egyik módja, amely a saját idomított elménk terméke.

Egy éber, intelligens, szabad tudatnak miért kellene bármilyen "élmény"
is?

A fény az fény, nem kér még több fényt

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 19 k, 04:52

Ha nem értitek meg, hogy az élet célja a szabadság, akkor nem tesztek egyebet, mint hogy elméletek, hitelvek, bölcseletek és vallások feltalálásával kalitkátok rácsait aranyozzátok

J. krishnamurti

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 20 sze, 07:24

A HALLGATÁS önmagában teljes folyamat; s éppen e folyamatból bomlik ki saját szabadsága.

De vajon az ember az odahallgatással törődik-e valójában, vagy inkább a belső zűrzavar hangjaira figyel? Ha úgy hallgatnál, hogy közben tudatában lennél konfliktusaidnak és ellentmondásaidnak anélkül, hogy bepréselnéd azokat egy megszokott gondolati formába - talán e zűrzavar is, úgy ahogy van, eltűnne.

J. Krishnamurti

Amikor belépsz a mostba, kilépsz elméd tartalmából. A gondolatok szüntelen áramlása lelassul.

A gondolatok már nem kötik le teljes figyelmedet, nem szívnak be teljesen.

Rések jelennek meg a gondolatok között: tágasság és belső csend. Kezded megérteni, mennyivel hatalmasabb és mélyebb vagy, mint a gondoIataid.

E. Tolle


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 21 cs, 07:46

Analízis

"Hogyan lehet a tudatalattit egy csapásra megtisztítani a múlttól?

A lélekbúvárok szerint a tudatalatti részben vagy teljesen megtisztítható az analízis során vizsgálattokkal, feltárásokkal, bizalmas beszélgetésekkel vagy álomfejtéssel.

Így legalább "normális" emberi lényekké válunk, akik képesek alkalmazkodni aktuális környezetükhöz.

Az analízis folyamatában azonban mindig jelen van az elemző az alany, egy megfigyelő, aki értelmezi megfigyeléseit és ez már önmagában is kettősséget okoz, vagyis konfliktusok forrása lehet.

Azt tapasztaltam, hogy pusztán a tudatalatti elemzése nem vezet sehová.

Ezért teljes egészében elutasítom az analízist.

Abban a pillanatban, amikor tudatosul bennem az a tény, hogy az analízis semmilyen körülmények között sem szabadíthatja meg terhétől a tudatalattit, máris kivontam magam az elemzésből, nem foglalkozom vele.

Mi jöhet helyette?

Nincs többé elkülönült elemző, aki különbözik attól, amit vizsgál, hanem mindenki maga lesz saját elemzésének tárgya.

Megszűnik az elkülönülés.

Akkor pedig rádöbbenünk, hogy a tudatalattinak mennyire nincs jelentősége. "

J. Krishnamurti (Az élet könyve V.29)

Bocsánat Shaw

Nem szeretném elvenni a kenyered.

Re: Az Élet egy
Nati, 2011 ápr 21 cs, 12:26

Kedves Stefi!

Vannak olyan pszichológusok -amilyen az enyém is-, akik teljes Jelenléttel tudnak ott lenni veled. Csak figyelnek, hallgatnak, mást nem is tesznek. Ez pont elég ahhoz, hogy aki készen áll, annál elindul az átalakulás az ő energiáinak, jelenlétének segitségével. Tudom, hogy magam gyógyultam meg a pánikbetegségből, de azt is tudom, hogy Enikő adta az "olajat" a gyógyulás tüzéhez.

Eckhrt is emliti, hogy azok a terapeuták a legsikeresebbek, akik már elhagytak mindenféle mószert, belefáradtak a különböző terápiák alkalmazásába, csak ülnek és figyelnek. Igy a gyógyulás ebben a térben magától megtörténik. Átéltem, tudom milyen ez!

Most kezdem a pszichológiát ősszel és remélem olyanná leszek mint Enikő, aki rengeteg ember életébe hoz megkönnyebbülést és gyógyulást!

Tudom, hogy nagy szükség van a jó pszichológusokra. Hangsúlyozom a jókra. Ki mit ért ez alatt az más. De én a tudatos, jelenlétet árasztó emberekre gondolok.

Szép napot!
Nati

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 21 cs, 12:35

Köszönöm Nati

Shaw is a jelenlétével gyógyít.
Még itt a neten keresztül is.

Örömteli napot

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 21 cs, 03:04

Stefi írta ...


Bocsánat Shaw

Nem szeretném elvenni a kenyered.


Kedves Stefi!

Semmi esetre sem gondolom, hogy elvennéd!

Azért is indítottam ezt a témát, mert úgy gondoltam, hogy az Élet egységére nagyon sok szép útjelzőtábla mutat.

Ezekből szeretnék minél többet itt látni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ha sok útjelzőtábla mutat ugyanoda, akkor csak elindulunk végre és megtapasztaljuk, hogy mi az az Egység!

Üdv: Shaw


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 21 cs, 03:10

Nati írta ...

Tudom, hogy nagy szükség van a jó pszichológusokra. Hangsúlyozom a jókra. Ki mit ért ez alatt az más. De én a tudatos, jelenlétet árasztó emberekre gondolok.

Szép napot!
Nati


Kedves Nati!

A jó pszichológus egyik jellemzője, hogy mindig ott kezdi, ahol a másik éppen tart.
A jelenlétével csak olyan esetben tud gyógyítani (mint a tied), amikor a másik személyben is ébredezőben van a Tudat.

Sok esetben azonban nem ez a helyzet, sok embernek arra van szüksége, hogy megtapasztalja a formák múlandóságát. Jobb formák teremtésére teszi őket képessé, csak azért, hogy azokban is csalódjon és a szenvedés és a tapasztalat ereje felébressze őt végre.

Üdv: Shaw

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 22 p, 10:08

Szvámí Ráma Tírtha: Én Az vagyok!

A legkevésbé sem változom, nem félek a haláltól,
Sohasem születtem,
És szüleim sincsenek.
Tökéletes létezés, tökéletes tudás, tökéletes boldogság vagyok,
Én Az vagyok, Az vagyok!
Nem okozok szenvedést, és magam sem szenvedek,
Nincs ellenségem, és én sem vagyok ellensége senkinek.
Tökéletes létezés, tökéletes tudás, tökéletes boldogság vagyok,
Én Az vagyok, Az vagyok!
Forma nélküli vagyok, korlátlan,
Túl téren és idõn.
Benne vagyok mindenben, bennem van minden,
Én vagyok a világ boldogsága,
Ott vagyok mindenhol.
Tökéletes létezés, tökéletes tudás, tökéletes boldogság vagyok,
Én Az vagyok, Az vagyok!
Test nélküli, testi változások nélküli vagyok.
Nem az érzékek vagyok, és nem is azok tárgyai.
Tökéletes létezés, tökéletes tudás, tökéletes boldogság vagyok,
Én Az vagyok, Az vagyok!
Nem bûn vagyok, és nem is erény,
Sem templom, sem istentisztelet,
Sem zarándoklat, sem könyvek nem vagyok.
Tökéletes létezés, tökéletes tudás, tökéletes boldogság vagyok,
Én Az vagyok, Az vagyok!Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 26 k, 02:04

Rájössz, milyen értékes vagy mint élet.
Teljesen mindegy, hogy a külső szinten értékes vagy értéktelen személy vagy. Tehát hogy a világ értékes figuraként tart számon, vagy olyan emberként, aki úgymond semmire se vitte.
Ennek semmi köze annak az önmagadban lévő helynek a megtalálásához, ahol szabaddá válsz ezektől a külsődleges értékítéletektől. És többé már nem hiszel annak, amit a világ mond rólad.

E. Tolle

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 27 sze, 01:33

AMIKOR viszont az elme üres és csöndes, és a teljes ön-tagadás állapotában van - ami nem vak üresség és nem is önmegtagadás, hanem egy egészen sajátságos állapot, melyben minden gondolat megszűnik - csak akkor válik lehetővé, hogy az, ami megnevezhetetlen, a létezésbe lépjen.

Jiddu Krishnamurti


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 27 sze, 04:40

Az igazság soha nem a múltban van. A múlt igazsága az emlékezet hamuja; az emlékezet időhöz kötött, és a tegnap holt hamvában nincs igazság. Az igazság élő dolog, nem az idő tartományában található.

De ha nem fogad el adottnak semmiféle dogmát, akkor azzal szembesül, ami valójában van. Ez a "van", ez gondolat, öröm, bánat és a félelem a haláltól.

Ha megérti mindennapi életének a struktúráját - benne a versengést, kapzsiságot, nagyratörést és hatalomvágyat -, akkor nemcsak az elméletek, megváltók és guruk abszurditását fogja látni, hanem megtanulja, hogyan vessen véget a bánatnak, az egész rendszernek, amelyet a gondolkodás rakott össze.


Ráébred, hogy a világ nem illúzió, hanem rettenetes valóság, amelyet az ember hozott létre embertársával való kapcsolata révén. Ezt kell megérteni.

Ha az ember szabad, ha semmi oka nincs a félelemre, irigységre vagy a bánatra, csakis akkor lehet az elme természetes módon békés és nyugodt. Akkor nemcsak hogy percről percre meglátja az igazságot a mindennapi életben, de túl is jut mindenféle észlelésen; és ennek folytán megszűnik észlelő és észlelt, megszűnik a kettősség.

De mindezen túl, és függetlenül ettől a küzdelemmel, ettől a hiúságtól és kétségbeesésből létezik - és ez nem elmélet - egy áramlat, amelynek nincs kezdete, sem vége; mérték nélküli mozgás, amelyet az értelem soha nem tud hatalmába keríteni.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 27 sze, 04:48

Meditáció

Meditáció nélkül nincs önismeret, és önismeret nélkül sincs meditáció.

Azzal kell tehát kezdeni, hogy megismerjük önmagunkat, nem csak a felszínen, hanem a belsõ, rejtett öntudatot is.

Ennek ismerete és a feltételektõl való megszabadulás nélkül képtelenek leszünk túllépni az elme korlátain.

Az öntudatosság és önismeret fényében felfedezzük és feldolgozzuk a konfliktusok okait, majd fokozatosan felfedezzük a gondolatok és érzések, vágyak és szavak rejtett okait is.

A nyugodt elme nem vágyik semmilyen tapasztalatra.

Ha pedig nem keresi, teljes nyugalomba kerül, nem jön elõ semmi a múltból, ezért megszabadul az ismerttõl.

A meditációban nincs szükség gondolkodásra, ami azt jelenti, hogy a gondolatoknak be kell fejezõdnie annak ellenére, hogy hajtana elõre a vágy valamilyen eredmény elérésére.

Fölösleges bármilyen hókuszpókusz...

A meditáció nem olyasmi, ami elkülönül az élettõl.

Meditációban teljesen megszabadul az elme mindattól, ami felhalmozódott benne, s rájövünk, hogy van egy különleges hely az elmében, amely nem más, mint a szabadság.

A meditációra tett szándékos erõfeszítés nem meditáció.

Annak magától kell jönnie - hívni, odaszólítani nem lehet.

A meditáció nem az elme játéka, és nem is a vágyakozásé vagy az élvezeté.

A meditációra tett minden igyekezet éppen a meditáció elutasítását jelenti.

Csak légy tudatos abban, amit gondolsz és cselekszel, és semmi mást nem kell tenned.
Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 27 sze, 07:09

Kedves Shaw,

A - LINK - oldalon találtam a következőket Krishnamurtiról.

Jiddu Krishnamurtit Charles Webster Leadbeater (Skót Ritus 33. fokozatú szabadkőműves nagymestere, és egyben teozófus) fedezte fel Indiában, mint a XX. század Jézusát. Annie Besant teozófus (szintén a Skót Ritus 33. fokozatú szabadkőműves nagymestere) 1909 december 31-én jelentette be, hogy megérkezett a nagy tanító és vezető, Maitreya, Krishnamurti személyében.
Leadbeater rendszeres spirituális gyakorlatban részesítette a gyermeket, 1910. január 11-én pedig megtörtértént a beavatása.
Még aznap Krishnamurti részére megalapították a “Order of the Rising Sun” (A Felkelő Nap Rendjét”), amit a nyilvánosságra csak 1911 január 11-én hoztak, azaz egy évvel később.

Ezen a napon (1910. január 11.) egy kozmikus kereszt realizálódott, amit nemcsak Shem ha-Mephorás/”Isten 72 szelleme” kozmikus forrásait felépítő égitestek alkottak, hanem a Jupiter és Neptunusz bolygó is részt vett a kereszt kialakításában.
Ezen a napont történt meg Krishnamurti “első beavatása” Charles Webster Leadbeater által.

Krishnamurti születési időpontját szerintem érthető módon tévesen propagálják. Egyedüli helyes dátum a véleményem szerint 1897.11.24-e lehet, amikor a Shem ha-Mephorás/”Isten 72 szelleme” kozmikus forrásait felépítő égitestek együttálltak a Zodiákusban, mint ahogy Jézus születésekor is.

Ha kíváncsi vagy a részletekre, keress rá a neten a "Lives of Alcyone" könyvre, melyben több tucat életre követi vissza annak a léleknek a testet öltéseit, akit utolsó fizikai életében Krishnamurtinak neveznek. Meglátod, honnan volt benne az a hatalmas tudás.

Kedves Shaw, megszeretném spórolni a kutakodást. Ha tudod, légy szíves áruld el, honnan volt Krishnamurtiban a hatalmas tudás.

Köszönöm: Stefi

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 28 cs, 07:59

Kedves Stefi!

Tudni nem tudom, csak sejtem, hogy honnan volt Krishnamurtiban ez a hatalmas tudás.

Ugyanonnan, ahonnan Tollében is!

A tudat önmagára ébredt bennük, így az egyetemes intelligencia nyilvánulhatott meg általuk (mint több más nagy tanítóban is).

Ők az emberiség előtt jártak, és mi vagyunk azok, akiknak követnünk kell őket ezen az uton.

Így az egyetem intelligencia bennünk is realizálódhat és mi is hozzáférhetünk az egyetemes tudáshoz.

Üdv: Shaw

Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 28 cs, 11:17

Shaw írta ...

Kedves Stefi!

Tudni nem tudom, csak sejtem, hogy honnan volt Krishnamurtiban ez a hatalmas tudás.

Ugyanonnan, ahonnan Tollében is!

A tudat önmagára ébredt bennük, így az egyetemes intelligencia nyilvánulhatott meg általuk (mint több más nagy tanítóban is).

Ők az emberiség előtt jártak, és mi vagyunk azok, akiknak követnünk kell őket ezen az uton.

Így az egyetem intelligencia bennünk is realizálódhat és mi is hozzáférhetünk az egyetemes tudáshoz.

Üdv: Shaw


Kedves Shaw,
Egyetértek veled. De a teozófusok az Egésztől elkülönült lélek szempontjából, a születések láncolatából indulnak ki. Azt mondják, hogy zseni nem születhet, csak úgy. Több életciklus után lehet valaki megvilágosodott.
Téves lenne a filozófiájuk?

Krishnaurti nem értene egyet azzal, hogy követni kell valakit.
A tudás bennünk is megvan, azt kell megtalálni.

Örömteli napot


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 ápr 28 cs, 06:11

Stefi írta ...

Shaw írta ...

Kedves Stefi!

Tudni nem tudom, csak sejtem, hogy honnan volt Krishnamurtiban ez a hatalmas tudás.

Ugyanonnan, ahonnan Tollében is!

A tudat önmagára ébredt bennük, így az egyetemes intelligencia nyilvánulhatott meg általuk (mint több más nagy tanítóban is).

Ők az emberiség előtt jártak, és mi vagyunk azok, akiknak követnünk kell őket ezen az uton.

Így az egyetem intelligencia bennünk is realizálódhat és mi is hozzáférhetünk az egyetemes tudáshoz.

Üdv: Shaw


Kedves Shaw,
Egyetértek veled. De a teozófusok az Egésztől elkülönült lélek szempontjából, a születések láncolatából indulnak ki. Azt mondják, hogy zseni nem születhet, csak úgy. Több életciklus után lehet valaki megvilágosodott.
Téves lenne a filozófiájuk?

Krishnaurti nem értene egyet azzal, hogy követni kell valakit.
A tudás bennünk is megvan, azt kell megtalálni.

Örömteli napotKedves Stefi!

Azt, hogy a teozófia csak relatív és részigazságokat mond, az is jól mutatja, hogy Krishnamurti elhatárolta magát tőlük és nem lett a nagymesterük.

A jelenlegi tudatállapotunk szerint már nincs szükség arra, hogy több életcikluson keresztül érje el valaki a megvilágosodást.
A rózsakeresztesek szerint az emberi lény bonyolult, több részből áll (mikrokozmosz). Létezik az aurikus én, amelyben összegyűlik az a sok tapasztalat, amelyen a mikrokozmosz az évezredek során keresztülment és ebben tárolódik a karma.

Napjainkban a mikrokozmoszok többsége már rengeteg tapasztalattal rendelkezik, így nincs szüksége még több tapasztalatra, hogy megvilágosodjon.

Persze, amit a rózsakereszt mond az is relatív és részigazság, de egy kis részét megvilágítja annak (persze nagyon félre is lehet magyarázni).

Követésen nem azt értettem, hogy vegyük át a nagy tanítók tanításait és csináljunk belőle szép takaros téziseket.

Követni azt jelenti számomra, hogy járni azon az úton, amit megmutattak és nem az útjelzőiket gyűjtögetni és imádni.

Üdv: Shaw


Re: Az Élet egy
, 2011 ápr 30 szo, 07:30

"Az élet
Van tehát a Föld és körülötte a csodás világegyetem a maga bolygó- és csillaghalmazával, a fény és a sötétség váltakozó rendszerével. Megannyi megfejtett és sok-sok megfejtésre váró csoda. Benne az ember. A születés és a halál misztériumával.
Honnan jövünk, és hová megyünk? Remekül megépített körforgásba, tökéletesen megtervezett testfölépítéssel, sírva érkezünk, és a távozás ha nem is mindig fájdalmas, de mindig félelmetes. A Föld tehát az a hely, ahol a pici test fel tudja magát építeni, és egy bizonyos pont elérése után le tudja magát bontani. Miért születünk, ha aztán vénségünkre megcsúnyulva sokszor elhagyatva elenyészünk? Mi az élet igazi értelme: ez a kérdés. Két lehetséges hozzáállás létezik. Amit a legtöbb ember alkalmaz: elfogadja, és nem kutatja az élet mikéntjét. Születik, és a halállal befejeződik a lét. A létfenntartás, az anyagi gyarapodás küzdelmei kitöltik az éveket. Nemzedékről nemzedékre így megy előre az élet, s a csupán anyagi tudatú emberek mindennapjait a családi élet teszi egyedül értelmessé. De aki csak felnéz az égre, egy pillanatra megszakítva monoton létküzdelmeit, az tudja, hogy a titkot meg kell fejtenie. Ekkor elindul az üzenetek sora, lassan, türelmesen tágítva a nyiladozó tudatot."
/Holló Erzsébet/Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 01 v, 03:49


A meditáció nem a szó ismételgetése, nem egy látomás megtapasztalása, sem a csend gyakorlása. A rózsafüzér szeme és a szó lecsillapítja a fecsegő elmét, de ez az önhipnózis egyik formája.

Ezzel az erővel valamilyen tablettát is bevehetnénk.

A meditáció nem önmagunk becsomagolása valamilyen gondolkodási mintába, az öröm bűvöletébe. A meditációnak nincs kezdete, és emiatt vége sincs.

Ha valaki azt mondja: - Ma elkezdem rendbe szedni a gondolataimat, elkezdek nyugodtan ülni meditációs pozicióban, szabályosan lélegezni -, akkor az illető bedől azoknak a trükköknek, amelyekkel áltatni szoktuk magunkat.

A meditáció nem azzal valósul meg, hogy átadjuk magunkat valamilyen grandiózus gondolatnak vagy elképzelésnek: ez csupán lecsillapít minket egy pillanatra, ahogyan a játékával elfoglalt gyerek is csöndben van átmenetileg. De mihelyet a játék elveszti érdekességét, újra kezdődik a nyugtalanság és a rosszalkodás. A meditáció nem egy láthatatlan út követését jelenti, amely valamilyen elképzelt üdvösséghez vezet.

A meditatív elme látó - figyel, hall, szó nélkül, megjegyzés nélkül, vélemény nélkül - a nap folyamán végig ügyel az élet mozgására annak minden vonatkozásában. Éjszaka pedig, amikor az egész szervezet pihen, a meditatív elmének nincsenek álmai, mert egész nap ébren volt. Álmai csak a tétlennek vannak; csak a félálomban lévőnek, akinek íly módon szükséges értesülnie önmaga állapotáról. De ahhoz az elméhez, amely nézi és hallgatja az élet mozgásait, a külsőket és a belsőket, az ilyen elméhez eljön az a csend, amelyet nem a gondolkodás rakosgat össze.

Nem csend az, amit a megfigyelő észlelni képes. Ha észleli és felismeri, akkor nem csend többé. A meditatív elme csendje nem a felismerés mezsgyéjén belül helyezkedik el, mert ennek a csendnek nincsenek határai.

Csak csend van - amelyben megszűnik a megosztottság tere.

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
, 2011 máj 04 sze, 09:35

Reinkarnáció

"Próbáljuk meg kitalálni, mit értünk reinkarnáción.

Az igazságra vagyok kíváncsi, nem pedig arra, amit hinni szeretnék, amit valakitõl hallottam, vagy amit tanítottak.

Amikor kijelentem, "újjászülettem", tudnom kell, ki vagyok én.

Spirituális egység, valamilyen folytonosság, esetleg az emlékektõl, tapasztalatoktól függetlenül létezõ?

Próbáljuk meg kitalálni, tényleg idõn túli-e az "én".

Nézzük, valóban valamilyen spirituális dolog-e.

A spiritualitáson azt értjük, hogy nem képes feltételekhez kötõdni, nem emberi elme terméke, nem tartozik bele a gondolatokba, olyan valami, ami nem halhat meg.

Vajon az "én" ilyen spirituális egység?

A halhatatlanság kersése a reinkarnáción keresztül lényegében önös gondolat, éppen ezért a valósághoz semmi köze.

Nem az számít tehát, létezik-e újjászületés, hanem az, hogy tökéletesen éljük át és töltsük ki a jelen pillanatot.

Létezik-e lélek?

Szeretjük azt hinni, hogy van ilyen, mivel ez örömet szerez nekünk, olyasmi, amit gondolatokon szavakon túlinak érzünk.

Valamilyen örökkévaló, spirituális amely sohasem hal meg, ezért ragaszkodik hozzá a gondolat.

Létezik-e viszont olyan dolog, mint lélek, amely idõn és gondolaton túli, nem az ember találta fel, az emberi természeten kívüli, és nem a fortélyos elme rakta össze?

Mivel az elme látja ezt a nyomasztó bizonytalanságot, zûrzavart, az állandóság hiányát, ezért kitalált valamit, ami állandó, és ezt nevezi léleknek.

A lélek folytonossága eszméjének és a többszöri újraszületésnek tehát nincs értelme, mivel ez nem más mint a rettegõ elme találmánya."

/Jiddu Krishnamurti/

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 04 sze, 09:45

Stefi írta ...


A halhatatlanság kersése a reinkarnáción keresztül lényegében önös gondolat, éppen ezért a valósághoz semmi köze.

Nem az számít tehát, létezik-e újjászületés, hanem az, hogy tökéletesen éljük át és töltsük ki a jelen pillanatot.


/Jiddu Krishnamurti/


Szerintem ez egy nagyon jó válasz az egos elmének arra a törekvésére, hogy bizonyítékokat találjon a saját halálon túli létezésére.

Azt is megmutatja hogy a felébredtek az egyetemes tan ugyanazon kútjából merítenek.Re: Az Élet egy
, 2011 máj 05 cs, 02:12

Figyelem

"Üldögélt-e már valaha valaki közülünk nagyon csendesen, semmire sem összpontosítva, gondolatok nélkül békés és valóban nyugodt elmével?

Ha képesek vagyunk így figyelni- könnyedén és minden erőfeszítés nélkül-,akkor különleges változást tapasztalhatunk.

Hogyan szoktunk figyelni?

Saját képzeletünk, céljainkon, vágyainkon, félelmeinken és szorongásainkon keresztül.

Amennyiben saját vágyaink szûrõjén át figyelünk, nyilvánvalóan önnön hangunkat halljuk, tulajdon vágyaink szavát.

Vajon létezik-e a figyelemnek más formája is?

Vajon meg tudunk-e szabadulni a figyelmet zavaró tényezõktõl, és képesek vagyunk-e valóban figyelni?

A figyelem nem könnyen elsájátítható mûvészet, viszont nagyon sok szépséget és megértés lehetõségét találhatjuk meg benne.

Nem tudunk egyszerûen figyelni, mert a megfigyelt dolgok és köztünk szûrõként állnak gondolataink, következtetéseink és elõitéleteink.

A figyelemhez belsõ nyugalomra, a befogadás kényszerétõl való megszabadulásra és ellazult állapotra van szükség.

Aki szeret, az esetleg meghallgathat bennünket, de nagyon ritkán találni olyan személyt, aki igazán figyel ránk.

Azt mondom tehát, hogy figyelni valakire vagy valamire és kizárólag figyelni a legnehezebb dolgok egyike.

Igazán semmire sem tudunk figyelni, mert az elménk nem szabad.

A fülünket betömi mindaz, amit már tudunk, ezért a figyelés különösen nehéz feladat."

/Jiddu Krishnamurti/

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 05 cs, 05:09

Stefi írta ...


Azt mondom tehát, hogy figyelni valakire vagy valamire és kizárólag figyelni a legnehezebb dolgok egyike.

Igazán semmire sem tudunk figyelni, mert az elménk nem szabad.

A fülünket betömi mindaz, amit már tudunk, ezért a figyelés különösen nehéz feladat."

/Jiddu Krishnamurti/


Ha az elme fecsegése abbamarad az így megjelenő szabad figyelem megteremti a tértudatoság érzésétRe: Az Élet egy
, 2011 máj 06 p, 12:10

Szenvedély

"Ne riadjunk meg ettõl a szótól, mivel akiben nincs szenvedély és intenzitás, sohasem ismerheti meg vagy érezheti ezt a gyönyörûséget.

Valaminek a megismeréséhez szenvedély szükséges, valamint a figyelem teljes intenzitása.

A szenvedély tiszta lángolása arra hivatott, hogy puszta létezésével tökéletesen megszüntesse a szomorúságot.

A belsõ lényegrõl beszélek, amely erõs érzésekkel és rendkívüli érzékenységgel jár - az érzelmekre hat, mint a mocsok, a szenny, a szegénység, a hatalmas gazdagság, a korrupció, egy fa, egy madár vagy az áramló víz csodálata.

Ha nem vagyunk szenvedélyesek, hogyan lehetünk fogékonyak mindezekre?

Hogyan figyelhetünk fel egy mosolyra vagy könnyre?

A szeretet bizony, nem más, mint szenvedély.

Nagy szükség van arra, hogy mindezt intenzíven és erõsen érezzük, mivel szenvedély nélkül az élet üressé, sekélyessé és értelmetlenné válik.

A szenvedélyes elme keresgél, kutat, behatol, nem törõdve a hagyományokkal.

A legtöbb emberbõl kiveszett ez a szenvedély.

A társadalom pedig - amelynek mi is tagjai vagyunk - elnyomja a szenvedélyt."

/Jiddu Krishnamurti/

Szerintem a vallások és a legtöbb spiri mester, Tollét is beleértve, azon fáradoznak, hogy megszüntessék bennünk az elégedetlenséget és vele együtt a szenvedélyt.
Így aztán üresen élhetünk a Mostban.
Re: Az Élet egy
Nati, 2011 máj 06 p, 01:34

Szerintem meg ez csak játék a szavakkal. Eckhart ugyanerről az érzésről beszél, csak nem szenvedélynek hivja, hanem inspirációnak. In spirit, angolul lélekben vagy, tehát nem az ego cselekszik, hanem össze vagy kapcsolódva a Léttel. Csodálatos érzés!!!

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 06 p, 03:25

Stefi írta ...


Szerintem a vallások és a legtöbb spiri mester, Tollét is beleértve, azon fáradoznak, hogy megszüntessék bennünk az elégedetlenséget és vele együtt a szenvedélyt.
Így aztán üresen élhetünk a Mostban.

Ami üresség az ego számára az a Lét öröme a felébredő tudatnak.
Krishnamurti egyetlen szenvedélyre utalt egész életében "Legyetek szerelmesek az Életbe"
És ez nem más, mint a Lét öröme!Re: Az Élet egy
, 2011 máj 07 szo, 10:58

"Tél idején minden fa az enyhe tavaszi fuvallatot várja, de ha nincs
élet a fában, nem fakaszt rügyet, nem hozhat virágot és gyümölcsöt. A
mindenben élő életről beszélek én.
Ha ezt az életet nem szorítjátok korlátok és határok közé, hanem
megőrzitek tisztaságát és éltető erejét, akkor megtaláljátok a
boldogságot.
Ha a lényegtelent a lényeges fölé helyezitek, küzdeni fogtok, nagy
csalódásokon, aggodalmakon és szenvedéseken mentek keresztül,
boldogtalanok lesztek. Ezt teszitek mindannyian, mert nektek az élet
és az élet szabadsága nem fontos.
Ha szerelmesek vagytok az életbe, felidéztek minden bánatot, kételyt,
minden tapasztalatot azért, hogy az összes tapasztalatotokat
legyőzhessét ek, és hogy a bilincseket, amelyeket az életre raktatok,
összetörhessétek.
Ha megakarjátok találni az Igazságot, legyetek szerelmesek az életbe
és hagyjátok abba az üres formák imádását. Így lesztek halhatatlanok.
Aki szerelmes az életbe és ezt az életet meglátja mások szemében,
annak lelkéből eltűnik a halálfélelem. legyetek szerelmesek az életbe
és ne az emberekhez, hanem az élethez legyetek hűségesek, mert a
személyek imádása nem vezet az Igazsághoz. Az Igazság nem egyes
embereké, az Igazság nem egyes vallásoké, az Igazság nem található,
templomok sötét szentélyeiben, sem társulatok fényesen kivilágított
termeiben, sem könyvekben és szertartásokban.
Én az Igazság megértéséhez akarlak titeket vezetni, de ti jobban
szeretitek, ha százszor hallott dolgokat ismételnék előttetek. Ti
jobban szeretnétek, ha titeket lágyan álomba ringatnálak, minthogy
felébresszem bennetek a lényegtelen lerombolásának s az élet
felfedezésének vágyát.
Ha fel akarjátok fedezni a világ minden szépségének, változó formáinak
okát, akkor ne ragadjon el az élet kifejezésének illúziója, hanem
legyetek szerelmesek az életbe, keressétek az Igazságot, mely maga az élet."

/Jiddu Krishnamurti/

Szerintem a Mostban nem található élet, csak az üres semmi.

Re: Az Élet egy
Khadaji, 2011 máj 07 szo, 05:41

"Isten nem az, amit látsz, nem az, amit hallasz, nem az, amit gondolsz. Nem az, amiben hiszel, mert az gondolat, a hit gondolat. Hiszel Istenben, pedig Ő nem az, amit az emberek itt csodálnak, mert számodra az végső soron egy mentális bálvány. Egy ideológia. Te Istenben hiszel, s a melletted élő ember mondjuk a kommunizmusban hisz. Ez két ideológia. Tehát nem az, amit az emberek itt imádnak. Nem az, amit az elme gondol, nem az, amiben az elme hisz, hanem az, ami lehetővé tesz minden gondolkodást, minden hitet, minden érzékszervi érzékelést. A forma nélküli, amelyből minden forma kiemelkedik. Ez a legbenső Én, a lényeg, ami az életedben összekeveredik a formákkal. Az Én összekeveredik a formákkal. A legmélyebb, a legbensőbb Én."

"Csak gondolj rá, és rájössz: ez sem AZ. Hanem AZ, aki minden észlelést, minden gondolatot lehetővé tesz. EZ az Örökkévaló. És hol van EZ? Már itt van mint a lényeg, mint a most. Éppen ez AZ! Az Örökkévaló, ami (aki) soha nem hagy el, a most. Egy vagy vele. A végső titka a mostnak, hogy te vagy AZ, te vagy a most. Ez természetes. Ez az egyetlen, ami soha nem hagyott el téged. Mindig ugyanaz volt. Mindig most volt."

Eckhart Tolle: Az örökkévaló megérintése

Re: Az Élet egy
, 2011 máj 09 h, 09:26

Khadaji írta ...


"Csak gondolj rá, és rájössz: ez sem AZ. Hanem AZ, aki minden észlelést, minden gondolatot lehetővé tesz. EZ az Örökkévaló. És hol van EZ? Már itt van mint a lényeg, mint a most. Éppen ez AZ! Az Örökkévaló, ami (aki) soha nem hagy el, a most. Egy vagy vele. A végső titka a mostnak, hogy te vagy AZ, te vagy a most. Ez természetes. Ez az egyetlen, ami soha nem hagyott el téged. Mindig ugyanaz volt. Mindig most volt."

Eckhart Tolle: Az örökkévaló megérintése


Tolle megalkotott egy újabb szót az ismeretlenre, hogy még bonyolultabb, érhetetlenebb legyen az Élet. Ez a szó a MOST

Most = Isten = Önvaló = Az = Természet = Élet stb.

Remélem nem jut eszébe már senkinek újabb bonyodalmakat alkotni.

Örömteli napot
Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 09 h, 10:38Most = Isten = Önvaló = Az = Természet = Élet stb.Igaz, milyen bonyolult ez az elme számára?

Sohasem értheti meg és nem is fogja soha megérteni

Lépj túl az elmén és minden egyszerűvé válik!

Légy jelen Most!


Re: Az Élet egy
, 2011 máj 09 h, 03:08

Shaw írta ...


Lépj túl az elmén és minden egyszerűvé válik!
Lépj túl a spiri tanítókon és minden egyszerűvé válik!
Re: Az Élet egy
Khadaji, 2011 máj 09 h, 11:58

Stefi írta ...


Tolle megalkotott egy újabb szót az ismeretlenre, hogy még bonyolultabb, érhetetlenebb legyen az Élet. Ez a szó a MOST

Most = Isten = Önvaló = Az = Természet = Élet stb.

Remélem nem jut eszébe már senkinek újabb bonyodalmakat alkotni.

Örömteli napot

A "spiri tanítók" csak (Tolle kifejezésével élve) útjelző táblákat mutatnak, azt amire mutatnak ezekkel a szavakkal neked kell személyesen megtapasztalnod, mivel a szavak túl kevesek a kifejezéséhez.

Ahogy már a Tao te king-ben is leírták:
"A tao, amelyet szavakkal ki lehet fejezni, nem az örök tao. A név, amelyet meg lehet nevezni, nem az örök név. Az, aminek nincsen neve, az ég és föld kezdete. Aminek neve van, az minden dolog anyja.
Ezért: csak az ismerheti meg (a tao) csodálatos titkát, akinek soha nincsenek vágyai; akinek pedig örökké vágyai vannak, az csak véges formáját szemlélheti. Ez a kettő <a lényeg és a jelenség> közös eredetű, csak a nevük különböző. Együtt nevezzük őket csodálatosnak, s egyik csodálatostól a másik csodálatos felé (haladni): minden titkok kapuja. "
Tao te king: - LINK -

Ajánlom még figyelmedbe Steven Donoso interjúját Eckhart Tolle-val, Innen az Új-Föld oldalról:
- LINK -

Re: Az Élet egy
Berill, 2011 máj 11 sze, 07:55

Stefi írta ...

Khadaji írta ...


"Csak gondolj rá, és rájössz: ez sem AZ. Hanem AZ, aki minden észlelést, minden gondolatot lehetővé tesz. EZ az Örökkévaló. És hol van EZ? Már itt van mint a lényeg, mint a most. Éppen ez AZ! Az Örökkévaló, ami (aki) soha nem hagy el, a most. Egy vagy vele. A végső titka a mostnak, hogy te vagy AZ, te vagy a most. Ez természetes. Ez az egyetlen, ami soha nem hagyott el téged. Mindig ugyanaz volt. Mindig most volt."

Eckhart Tolle: Az örökkévaló megérintése


Tolle megalkotott egy újabb szót az ismeretlenre, hogy még bonyolultabb, érhetetlenebb legyen az Élet. Ez a szó a MOST

Most = Isten = Önvaló = Az = Természet = Élet stb.

Remélem nem jut eszébe már senkinek újabb bonyodalmakat alkotni.

Örömteli napot

Minden korszaknak meg van a maga keresztje. A mi világunk a rohanó világ, futunk és soha nem érjük utól magunkat. Szerintem nagyon is aktuális beemelni az idő szemléletének a most vetületét. És ha itt tartunk, akkor érdemes Einstein időről-térről és a relativitásról alkotott elképzeléseit is megemlíteni.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 11 sze, 08:10

Berill írta ...


Minden korszaknak meg van a maga keresztje. A mi világunk a rohanó világ, futunk és soha nem érjük utól magunkat. Szerintem nagyon is aktuális beemelni az idő szemléletének a most vetületét. És ha itt tartunk, akkor érdemes Einstein időről-térről és a relativitásról alkotott elképzeléseit is megemlíteni.


És így volt ez már a múlt században is!

"Mint a felhő, melyet sietve hajt a szél, hegyen, völgyön át, úgy rohan az ember az életen keresztül. Nincs kitűzött célja, nem ismeri az élet értelmét, olyan mint a felhő, melynek nincs nyugalma, völgyről-völgyre száll, nincs megállása, csendje, békessége. Céltalan élete értelmét nem látja; ezért lelkében és a világban káosz és sötétség van."

J. Krishnamurti


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 11 sze, 08:15


Mert mi is az élet célja?

"Mi az élet célja? Életszabadság, az Élet felszabadítása a forma bilincseiből. A felszabadulást akkor érjük el, ha minden tapasztalaton túl vagyunk már, tehát minden tapasztalás fölé emelkedünk.

Szeretném megértetni veletek, hogy csak úgy tölthetitek be az élet rendeltetését, ha örömmel fogadtok szívetekbe minden tapasztalatot, akár örömteljes, akár szomorú: csak így lesz az életetek, mint az esőcsepp teljes, egész.

Ti rettegtek a szenvedésektől és azt hiszitek, hogy az valami félelmetes, amit takargatni kell. Pedig az átélt szenvedés erőt ad, erőt a további küzdelemre, mely szintén csak tapasztalatgyűjtés. Hívjátok a küzdelmet teljes szívetekkel, s ne tegyétek félre, ne kerüljétek el, mert a szenvedés adja a megértés zamatát, ő a vonzalmak megteremtője, mely megtanít együtt érezni az élettel.

A szenvedés, a gyönyör, a gonosz és az igaz mély értelmet rejt, ha a célt már felismertük, mert a cél ismerete vezet a megértéshez." (J. Krishnamurti)

Tolle ugyanezeket mondja el nekünk, ezek az útjelzők ugyanarra a célra mutatnak.

Indulj hát!!


Re: Az Élet egy
, 2011 máj 11 sze, 02:26

Mi az élet célja?

"Nagyon sokan tülekszenek, hogy megmondják, mi az élet célja.
Az okos emberek próbálják felfedezni az élet célját.
Más az életcélja a politikai vagy vallási csoportoknak, és még lehetne sorolni.
Mi tehát az élet célja, amikor össze vagyunk zavarodva?
Nagy zavarunkban feltesszük a kérdést, mi az élet értelme, mivel abban reménykedünk, hogy a zûrzavarban megtaláljuk a választ.
Hogyan reménykedhetem viszont igaz válaszban, amikor össze vagyok zavarodva?
Zavarodott állapotban csak zavaros választ kapok tehát, az átmegy a zavar, nyugtalanság és félelem szûrõjén, és attól eltorzul.
Nem az a fontos tehát, hogy megkérdezzük, mi az élet és a lét célja, hanem az, hogy rendet tegyünk a bennünk eluralkodó zûrzavarban."
/Jiddu Krishnamurti/Re: Az Élet egy
, 2011 máj 11 sze, 02:35

Berill írta ...


Minden korszaknak meg van a maga keresztje. A mi világunk a rohanó világ, futunk és soha nem érjük utól magunkat. Szerintem nagyon is aktuális beemelni az idő szemléletének a most vetületét. És ha itt tartunk, akkor érdemes Einstein időről-térről és a relativitásról alkotott elképzeléseit is megemlíteni.


Szerintem a Most, Isten, Tao, Az, stb. szó helyett célszerű lenne bevezetni egy korszerűbb elnevezést az Életre.
Pl. legyen az új szó: FÉK
Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 11 sze, 03:38

Stefi írta ...

Szerintem a Most, Isten, Tao, Az, stb. szó helyett célszerű lenne bevezetni egy korszerűbb elnevezést az Életre.
Pl. legyen az új szó: FÉK

Korszerű, de az is fontos, hogy útjelzőként a célra mutasson!

Maharsi már adott nekünk egy egyszerű és érthető kifejezést mindarra, amit korszerűsíteni akarsz.

"Egyedül a Vagyok valós. Eme Vagyokká lenni a legfőbb tennivalónk. A Vagyok a valóság.
Ez vagy az vagyok - ez valótlan.
A Vagyok az igazság, az Önvaló másik neve"Re: Az Élet egy
, 2011 máj 11 sze, 05:10

Shaw írta ...

Maharsi már adott nekünk egy egyszerű és érthető kifejezést mindarra, amit korszerűsíteni akarsz.

"Egyedül a Vagyok valós. Eme Vagyokká lenni a legfőbb tennivalónk. A Vagyok a valóság.
Ez vagy az vagyok - ez valótlan.
A Vagyok az igazság, az Önvaló másik neve"


Kedves Shaw,

A felsorolásból kihagytam a Minden szót.

Most, Isten, Az, Minden, és az új szó legyen KIJÁRAT

A KIJÁRAT útjelző tábla.

A VAGYOK nem egyenlő a Most, Isten, Az, Minden, KIJÁRAT szavakkal, mert csak a megnyilvánultra vonatkozik.
A nem megnyilvánultban nincs VAGYOK

Szerinted?Örömteli napot


Re: Az Élet egy
Berill, 2011 máj 11 sze, 09:16

Stefi írta ...

Berill írta ...


Minden korszaknak meg van a maga keresztje. A mi világunk a rohanó világ, futunk és soha nem érjük utól magunkat. Szerintem nagyon is aktuális beemelni az idő szemléletének a most vetületét. És ha itt tartunk, akkor érdemes Einstein időről-térről és a relativitásról alkotott elképzeléseit is megemlíteni.


Szerintem a Most, Isten, Tao, Az, stb. szó helyett célszerű lenne bevezetni egy korszerűbb elnevezést az Életre.
Pl. legyen az új szó: FÉK

Tedd! Sokunknak nem változtat a lényegen és a semmin. Többieknek annál inkább.

Re: Az Élet egy
Khadaji, 2011 máj 12 cs, 02:29

"Észrevetted-e, hogy 2 dimenzió van itt jelen? Figyeled a hangokat, és azt mondhatnánk, hogy a hangok a csend felszínén táncolnak. A rezdületlenség felszínén. Egyszerre légy tudatában mindkét dimenziónak! A megnyilvánultnak és a megnyilvánulatlannak. És ez a rezdületlenség, ami a megnyilvánulatlan, ez a jelenlét.
Isteni jelenlét.
Néha a rezdületlenség – ahogy most is – kívül is jelen van: csendként. Ha azonban nem lenne gyakran csend ebben a világban kívül – talán nem találod meg azt odakint –, akkor is ott a belső csend. Az éber jelenlét. Bármilyen jelenség zajlik is éppen.
A rezdületlenség tudata tehát, ami minden érzékszervi észlelés és gondolat mögött meghúzódik, az a megszabadulás a gondolattól. A gondolat nélküli tudat. Ez a lényege annak, aki vagy. A rezdületlenség tudata valójában nem kettő, hanem egy. Az önmaga tudatában lévő tudatosság. Csak a nyelv miatt tűnik kettőnek."

Eckhart Tolle: Az örökkévaló megérintése

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 13 p, 10:40

Stefi írta ...


Kedves Shaw,

A felsorolásból kihagytam a Minden szót.

Most, Isten, Az, Minden, és az új szó legyen KIJÁRAT

A KIJÁRAT útjelző tábla.

A VAGYOK nem egyenlő a Most, Isten, Az, Minden, KIJÁRAT szavakkal, mert csak a megnyilvánultra vonatkozik.
A nem megnyilvánultban nincs VAGYOK

Szerinted?Örömteli napotKedves Stefi!

Erre csak ugyanazt tudom mondani, amit már az előző fórumnál (Agykontroll és Tolle) leírtam:

Minden, Önvaló, Vagyok, Kijárat stb.

Ezek csak szavak, fogalmi entitások, amelyek élettelenek.

Megpróbálnak kifejezni valamit, amit nem lehet.


Ha mindaz megjelenik bennünk, amire ezek a szavak utalnak, akkor a szavak már elvesztették a funkciójukat.

Hivhatjuk bárhogy, a lényegen nem változtat.

Csak az elme az, amely számára fontosak a szavak, mert a megértés látszatát adják.

Lépj túl a zsavakon, a gondolatokon és.....hazaértél!
Re: Az Élet egy
, 2011 máj 13 p, 11:27

Szavak

"Sokkal közvetlenebb és egészen más a kapcsolatunk egy érzéssel, érzelemmel vagy egy virággal, ha nem nevezzük meg.
Arra kényszerülünk, hogy úgy tekintsünk rá, mint valami egészen új dologra.
Ha nem szavakban, jelképekben, és képekben gondolkodunk - ahogy a többség teszi -,vajon mi történik?
Képesek vagyunk-e megélni a szavak mögötti érzést, amely nem szavakból épült fel?
Lehet-e gondolkodni szavak nélkül?
Azt hiszem, egymás megértéséhez az szükséges, hogy ne essünk a szavak csapdájába.
A legtöbb ember rákényszerül arra, hogy szavakat használjon.
Fel kell azonban ismerni, hogy a szó nem azonos a dologgal - a fa szó még nem a fa, nem a valódi lény.
Akkor valódi, ha megérinthetjük, ha ténylegesen kapcsolatba kerülünk vele."
/Krishnamurti/

Igaz lehet a mondás:

"Akik tudnak hallgatnak, akik nem tudnak beszélnek."

Akik tanítanak, beszélnek, nincsenek tisztába azzal, hogy félrevezetnek másokat.

Szép napot

Re: Az Élet egy
, 2011 máj 13 p, 12:48

"A szavak pedig olyanok...a szavak természete olyan halott, hogy semmit, ami élő nem lehet a segítségükkel átadni. Még a mindennapi életben is...hagyjuk most a legalapvetőbb misztikus élményeket, mert a mindennapi élet tapasztalatai során is, van úgy, hogy amikor megélsz egy tökéletes pillanatot, egy pillanatnyi örömmámort, amikor valóban érzel valamit és valóban átalakulsz, akkor hirtelen lehetetlenné válik, hogy ezt szavakkal kifejezd.
Ez a baj az összes misztikussal. Eljutnak a legvégső tudáshoz, de sohasem képesek azt elbeszélni követőiknek."
/Osho/

A szavakat útjelző táblának nevezni csak Tolle találmánya. A "Most" szót használni a Lét stb helyett szintén Tolle találmánya.
De ki vett volna meg olyan könyvet, aminek az lett volna a címe:
Isten hatalma
Itt van a kapcsolat Tolle és az agykontroll között.

Örömteli napot

Re: Az Élet egy
Berill, 2011 máj 13 p, 01:19

Miért pont isten hatalma?

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 13 p, 04:04

Stefi írta ...

A szavakat útjelző táblának nevezni csak Tolle találmánya. A "Most" szót használni a Lét stb helyett szintén Tolle találmánya.
De ki vett volna meg olyan könyvet, aminek az lett volna a címe:
Isten hatalma
Itt van a kapcsolat Tolle és az agykontroll között.

Örömteli napot


Kedves Stefi!

Szerintem Tollének nincs semmi saját találmánya!
Az egyetemes tant nyilvánítja meg olyan szavakba csomagolva, amelyek legjobban megfelelnek a tudat jelenlegi affinitásának.

A Most szó használata a legjobban fejezi ki azt, hogy a ma élő embernek mi lenne a legfontosabb feladata.
Ráébredni a Mostban rejlő lehetőségekre.

Ma az emberek többsége a múltban és jövőben él, állandóan pörög, keres valamit, vagy csinál valamit.

Csak ott nincs, ahol lennie kellene, a jelenben, a Mostban.

Szerintem ezért adta Tolle ezt a címet a könyvének és nem pusztán anyagi haszonszerzés céljából.

Üdv: Shaw
Re: Az Élet egy
, 2011 máj 14 szo, 09:00

Berill írta ...

Miért pont isten hatalma?


Igaz,

Jobb lenne a Tudat hatalma.

A megszólal a csend helyett: Megszólal Isten

Szép napot


Re: Az Élet egy
, 2011 máj 14 szo, 09:19

Shaw írta ...

Stefi írta ...

A szavakat útjelző táblának nevezni csak Tolle találmánya. A "Most" szót használni a Lét stb helyett szintén Tolle találmánya.
De ki vett volna meg olyan könyvet, aminek az lett volna a címe:
Isten hatalma
Itt van a kapcsolat Tolle és az agykontroll között.

Örömteli napot


Kedves Stefi!

Szerintem Tollének nincs semmi saját találmánya!
Az egyetemes tant nyilvánítja meg olyan szavakba csomagolva, amelyek legjobban megfelelnek a tudat jelenlegi affinitásának.

A Most szó használata a legjobban fejezi ki azt, hogy a ma élő embernek mi lenne a legfontosabb feladata.
Ráébredni a Mostban rejlő lehetőségekre.

Ma az emberek többsége a múltban és jövőben él, állandóan pörög, keres valamit, vagy csinál valamit.

Csak ott nincs, ahol lennie kellene, a jelenben, a Mostban.

Szerintem ezért adta Tolle ezt a címet a könyvének és nem pusztán anyagi haszonszerzés céljából.

Üdv: Shaw

Kedves Shaw,

Igazad van, a zen mesterek is már régóta tanítják a jelenbelevést. Nincs ebben semmi új.

Ami új, és zavaró,

"Legtöbben összekeverik a mostot azzal, ami a mostban történik, pedig a kettő nem ugyanaz. A most mélyebb annál, mint ami benne zajlik. a most a tér, amiben a történés lejátszódik.
Ne keverd hát össze ezen pillanat tartalmát a mosttal! A most mélyebb, mint bármely tartalom, ami benne megjelenik."
/Eckhart Tolle/

Ez majdnem ugyanaz mint a Vagyok.

Ez vagyok és az vagyok, nem azonos a Vagyokkal

Szűkséges ilyen bonyodalmakba keveredni?

Szép napot


Re: Az Élet egy
Berill, 2011 máj 14 szo, 08:13

Stefi írta ...


Kedves Shaw,

Igazad van, a zen mesterek is már régóta tanítják a jelenbelevést. Nincs ebben semmi új.

Ami új, és zavaró,

"Legtöbben összekeverik a mostot azzal, ami a mostban történik, pedig a kettő nem ugyanaz. A most mélyebb annál, mint ami benne zajlik. a most a tér, amiben a történés lejátszódik.
Ne keverd hát össze ezen pillanat tartalmát a mosttal! A most mélyebb, mint bármely tartalom, ami benne megjelenik."
/Eckhart Tolle/

Ez majdnem ugyanaz mint a Vagyok.

Ez vagyok és az vagyok, nem azonos a Vagyokkal

Szűkséges ilyen bonyodalmakba keveredni?

Szép napotEz attól függ, hogy ki melyen nyomokból tud olvasni.


Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 14 szo, 08:38

Hiszen vallottatok már sokféle hitet, ragaszkodtatok különböző dogmákhoz, felfogásotokat, életeteket hittételekhez kötöttétek, és vallások szolgaságába állítottátok, és mégse találtátok meg a maradandó boldogságot.

A régi határokat újakkal cseréltétek fel, egyik kalitkából a másik, talán egy kicsit tágasabb ketrecbe költöztetek át, de nem élt bennetek a vágy, hogy széttörjetek minden korlátot, mely bezár és elválaszt, rombol, és szenvedést okoz.

Mivel az Életnél előbbre helyeztétek a hiteket és dogmákat, és az Élet fölé helyeztétek a vallásrend-szereket, ezért következett be a veszteglés és tespedés. Megköthetitek-e a tenger vizét? Mar-kotokba szoríthatjátok-e a szeleket?

Szerintem a vallás megkövült emberi gondolat, amelyből templomokat és egyházakat alkottatok. Mikor egy szellemi, isteni törvényt, isteni rendet, külső tekintélyhez láncoltok, már abban a pillanatban korlátoztátok és elfojtottátok az Életet, melynek felszabadítására és beteljesedésére vágytok. Ahol korlátok vannak ott megkötöttség van, mely végül szenvedéssé válik. A világ ma a bilincsbe vert Élet képe.

Felfogásom szerint a vallások a dogmák, a hittételek nincsenek szerves összefüggésben az élettel, s ezért az Igaz-sággal sem.

J. Krishnamurti

Re: Az Élet egy
, 2011 máj 15 v, 10:56

"Valóban sikerült megszabadulnod a hitrendszerektől?
Nincs benned félelem, irigység, sértettség, betegség, ítélkezés, lehangoltság, megbánás, védekezés, unalom, harag, megbántottság? És még sorolhatnám a többi egó-állapotot. Mert, ha ezek közül nincs egy se, akkor szabadultál meg a régi hitrendszereidtől, amik nagy részét nem választottad tudatosan, hanem kaptad a felmenőidtől, ill. a környezetedtől (tömegtudat).

Ha ez mind nem kap szerepet semmilyen formában az életedben, akkor mondhatod, hogy megszabadultál, felemelkedtél. Hova is? Valódi Önmagadhoz. És innen elkezdesz kiépíteni most már általad tudatosan választott hitrendszereket, amik a minden elfogadásán, szeretetén alapulnak, és amikor már éled is napi szinten, amikor nem tapasztalsz problémának semmit, mert minden kihívás lesz csak, békében, teljességben élsz Önmagaddal és a világgal, akkor mondhatod, hogy "megvilágosodtál".
De ki kell ábrándítsalak, ha azt hiszed, innentől készen vagy, és lebegsz valami földöntúli állapotban. Mert a megvilágosodás nem egy állapot, hanem egy vég nélküli folyamat egy-egy állomása.

És nem lehet elérni, mert mindig is megvilágosodott voltál, csak a szerepeid eljátszásához "kellett" egy közeg, ami azt hiteti el veled, hogy valahonnan valahová haladsz."
/Szabó Erzsébet/ - LINK -

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 16 h, 08:24

"Az ember az idő homályába bonyolódott és ez idézi elő szenvedéseit. Az élete szakadatlan küzdelem, folytonos tülekedés, szüntelen harc és állandó szorongás.

Az időn áthatolva elérni az örökkévalóságot, ez az ember igazi célja, rendeltetése.

Mindenki maga kell kivájja azt az alagutat, mely közvetlenül az Élet céljához vezet. Ez az alagút, amely az élet betöltéséhez vezető egyedüli ösvény, tibennetek van.

Ebben az alagútban nem fordulhattok vissza többé, mert magatok mögé dobtátok mindazt, amit kiástatok. Itt csak előre mehettek. De az igazság felismerése által juthattok előre, mert enélkül nincs haladás.

A mi életfeladatunk erős elhatározással menni előre, hogy az idő árnyékain túl megtaláljuk az örökkévalót."

J. KrishnamurtiRe: Az Élet egy
Shaw, 2011 máj 23 h, 01:39

Ebben nincs semmi titokzatos, vagy rejtett: az Igazság nem miszticizmus, sem okkultizmus.

Mindkettő korlát csupán, melyet az ember vont az Igazság köré. Az Igazság nincs összefüggésben a korlátokkal, melyeket rá szeretnének kényszeríteni.

Ti folytonosan keresitek a megalkuvást, azon töprengtek, hogyan lehetne az Igazságot, amelyet elétek tárok össze-egyeztetni a körülöttetek lévő mellékes dolgokkal.

Ezért van küzdelem, lemondás és elégedet-lenség, amely meg nem értésből fakad.

J. Krishnamurti

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 01 sze, 08:39

Érdekes (önmagam) világát nekem kell felfedeznem és minden lehetőségem adott eree a feladatra (minden képesség benned van) azt hogy nem tudsz róla ezért vannak a könyvek mint egy útszéli fa ami árnyékot ad a szikrázó napsütésben lényednek, mire mész az oilvasott, vagy soha nem olvasott dolgaiddal. Gyakorlatokban éld az életed és sorra válaszokat kapsz mindenre amire tudsz kérdést felternni és amire nem tudsz kélrdést feltenni arra is választ kapsz minden ott van (önmagadban), nem a könyvekben és miegyébb helyeken bizonyos ideig óráig kellenek DE AZ EGÉSZ ÉLETEDBEN HA HASZNÁLOD ŐKET CSAK mankók lesznek soha nem tudsz (önmagadban) lenni.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 01 sze, 10:17

ionon írta ...

Érdekes (önmagam) világát nekem kell felfedeznem és minden lehetőségem adott eree a feladatra (minden képesség benned van) azt hogy nem tudsz róla ezért vannak a könyvek mint egy útszéli fa ami árnyékot ad a szikrázó napsütésben lényednek, mire mész az oilvasott, vagy soha nem olvasott dolgaiddal. Gyakorlatokban éld az életed és sorra válaszokat kapsz mindenre amire tudsz kérdést felternni és amire nem tudsz kélrdést feltenni arra is választ kapsz minden ott van (önmagadban), nem a könyvekben és miegyébb helyeken bizonyos ideig óráig kellenek DE AZ EGÉSZ ÉLETEDBEN HA HASZNÁLOD ŐKET CSAK mankók lesznek soha nem tudsz (önmagadban) lenni.Ezek a tanítások (Krishnamurti, Tolle, Osho, Maharsi, Papaji stb) csak útjelző táblák, amelyek a helyes irányt mutatják.

Miből gondolod, hogy ezekre az útjelzőkre csimpaszkodva akarok közelebb jutni ahhoz, amikre ezek mutatnak?

Honnan veszed, hogy nem lehet ezeket a tanításokat a napi tapasztalatok szintjén megélni?

Akik nem tisztelik ezeket az útjelzőket és sajátokat fabrikálnak, azok gyakran vétik el az irányt, az ego lidércfényeit követve.
Re: Az Élet egy
, 2011 jún 01 sze, 12:14

Miből gondolod hogy nem ego lidérc fényét koveted a felsorold személyeket olvasva. Helyes irány már ott volt örökké (Önmagadban) és neked kell rá keresned, nem mások útmutatása során. Csimpaszkodsz hisz csak e szavakat hallom vissaz tőled vagy másolod, van eredeti mióta kérem tőled, de semmi válasz rá. Mesék mondák bőven elég útjelzőnek, ott a tanulsága, és nem besteller egyik sem.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 01 sze, 12:44

ionon írta ...

Miből gondolod hogy nem ego lidérc fényét koveted a felsorold személyeket olvasva. Helyes irány már ott volt örökké (Önmagadban) és neked kell rá keresned, nem mások útmutatása során. Csimpaszkodsz hisz csak e szavakat hallom vissaz tőled vagy másolod, van eredeti mióta kérem tőled, de semmi válasz rá. Mesék mondák bőven elég útjelzőnek, ott a tanulsága, és nem besteller egyik sem.


Kedves barátom! A választ már rég megkaptad, csak nem volt hozzá füled, hogy meg is halld!

Szavakat, gondolatokat akarsz, de ezek mind féligazságok, mindenki a gondolati beállítottságának megfelelően érti meg, vagy inkább magyarázza meg őket.

Jól mondod, a helyes irány Önmagamban már örökkéfogva létezik.

Önmagamhoz azonban csak egy út vezet, a belső csend.
Gondolatok és szavak ebben az esetben elégtelenek.

Önmagam szól hozzám Tollén, Krishnamurtin és Oshon keresztül is, arra biztatva, hogy ébredjek fel és szemtől szembe lássam az igazságot.

Azonban ők is szavakba csomagolják az Igazságot. Így ha valaki a csendben él, akkor ki tudja csomagolni azt és megérti a mondanivalójukat.

Ha azonban az egós elme fecsegésétől nem hallja meg ezt az igazságot, az nem a Felébredtek hibája!!Re: Az Élet egy
, 2011 jún 01 sze, 02:38

Tévedések vígjátékában élsz tudatos tudat modosítást kapsz elméd használatára, hogy véletlenül se keresd a kapcsolatott időtlen éneddel majd Osho segít ebben meg a többi szófosó. Ébredjetek soha nem késő, amire neked kell rá jönnöd azt mások tollával hiába ékesíted mire mész vele, semmire.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 01 sze, 04:50

ionon írta ...

Tévedések vígjátékában élsz tudatos tudat modosítást kapsz elméd használatára, hogy véletlenül se keresd a kapcsolatott időtlen éneddel majd Osho segít ebben meg a többi szófosó. Ébredjetek soha nem késő, amire neked kell rá jönnöd azt mások tollával hiába ékesíted mire mész vele, semmire.


Látom úgy gondolod, hogy Tolle, Osho, Krishnamurti stb az elme manipulátorai és kihasználják a keresőket bizonyos céljaik elérésére.

Mond kedves barátom, ismered te, hogy mit akartak átadni nekünk ezek az emberek?

Ha olvastál is tőlük valamit, akkor az időtlen éned bizony félreértette a mondanivalójukat.
Re: Az Élet egy
, 2011 jún 01 sze, 05:29

Amit adnak az a saját részükre íródott, és nem neked és nem nekem, engedékeny leszek az egész könyveikebn ha van részed re egy mondatocska. Amit tudsz valamire használni a többi szemétdombra való. Mit adnak át azt a reménytelenséget hogy soha ne keresd (önmagadat) mert helyette adják azt ami nekik szólt. Ennyi érted vagy sem, nem lényeges. Minden írás annak szól ki írta és nem az olvasónak kitől elvárják végre vigye azt amit ők nem akartak megtenni? A semmit adják és tév eszméket részedre. Időtlen énem, nem az enyémről van a keresési konkrétum, nekem nem kellenek a tanításaik túl vagyok ezeken már amiket írkálnak, nem is túl vagy elsem kezdtem, gondolj amire akarsz

Re: Az Élet egy
András, 2011 jún 01 sze, 07:50

azon gondolkodtam, hogy azok az emberek, akik szinte egész nap a gép előtt ülnek és fórumoznak(canadahun,ez..stb) ,filozofálgatnak(aminek semmi értelme) azok hogyan élik meg a jelen pillanatot? hiszen a monitor teli van betűkkel,számokkal,képekkel. monitor előtt sokkal nehezebb jelen lenni, mint a természetben.
fórumozgatás közbe az ember az elméjét használja.
el kell olvasni ET: Most hatalmát. meg kell érteni, amit teljesen nem lehet, de annyira meg lehet érteni, hogy
rájöjjön az ember, hogy az elméje elválasztja valódi önmagától. ennyi elég is. utána csak naponta minnél többször ki kell jönni a gondolatáramlásból. meg kell törni a gondolatokat, hogy a tudat áttudja törni az egót. ez nem két napos feladat, ha tartossá szeretnék tenni ezt az állapotot.
nem tudnám "pazarolni az időm" fórumozással. filozofálgatni a semmiről.. csajozni sokkal kényelmesebb.

ionon jó a reg. számod

Regisztrált tag #666(persze nem jelent semmit)

Re: Az Élet egy
Berill, 2011 jún 01 sze, 08:43

ionon írta ...

Amit adnak az a saját részükre íródott, és nem neked és nem nekem, engedékeny leszek az egész könyveikebn ha van részed re egy mondatocska. Amit tudsz valamire használni a többi szemétdombra való. Mit adnak át azt a reménytelenséget hogy soha ne keresd (önmagadat) mert helyette adják azt ami nekik szólt. Ennyi érted vagy sem, nem lényeges. Minden írás annak szól ki írta és nem az olvasónak kitől elvárják végre vigye azt amit ők nem akartak megtenni? A semmit adják és tév eszméket részedre. Időtlen énem, nem az enyémről van a keresési konkrétum, nekem nem kellenek a tanításaik túl vagyok ezeken már amiket írkálnak, nem is túl vagy elsem kezdtem, gondolj amire akarsz


Mit mondtál, mit is keresel és kapirgálsz tolleizmus fellegvárában? Segítségre vársz vagy nekünk szeretnél segíteni? Vagy csak saját fényedben szeretnél tündökölni? Mint ahogy én is erre az útra szoktam tévedni, ha különbnek és egyedinek érzem magam a többiektől! Egyébként a fenti idézetet akár Tolle is írhatta volna eltekintve nyers fogalmazástól. És ezt komolyan mondom. Látod, hogy milyen egyformák vagyunk!

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 07:01

Berill írta ...

Mit mondtál, mit is keresel és kapirgálsz tolleizmus fellegvárában? Segítségre vársz vagy nekünk szeretnél segíteni? Vagy csak saját fényedben szeretnél tündökölni? Mint ahogy én is erre az útra szoktam tévedni, ha különbnek és egyedinek érzem magam a többiektől! Egyébként a fenti idézetet akár Tolle is írhatta volna eltekintve nyers fogalmazástól. És ezt komolyan mondom. Látod, hogy milyen egyformák vagyunk!

Mit akarok tőletek semmit és mindent, amit akkor adsz ha a saját egyedi gonolkodásodat fogom olvasni és inspirálni fog ha gonddolkodok rajta. Időtlen éneddel vedd fel a kapcsolatodat ezért vagyok itt (önmagaddal) kell szembe nézned és nem Tolle írásában fogod megtalálni azt a tény hogyan tudsz abban a (csendben lenni amit Tolle megélt)amikor az időtlen énében volt.

Várak azért vannak hogy leromboljuk őket...

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 07:15

András írta ...

azon gondolkodtam, hogy azok az emberek, akik szinte egész nap a gép előtt ülnek és fórumoznak(canadahun,ez..stb) ,filozofálgatnak(aminek semmi értelme) azok hogyan élik meg a jelen pillanatot? hiszen a monitor teli van betűkkel,számokkal,képekkel. monitor előtt sokkal nehezebb jelen lenni, mint a természetben.
fórumozgatás közbe az ember az elméjét használja.
el kell olvasni ET: Most hatalmát. meg kell érteni, amit teljesen nem lehet, de annyira meg lehet érteni, hogy
rájöjjön az ember, hogy az elméje elválasztja valódi önmagától. ennyi elég is. utána csak naponta minnél többször ki kell jönni a gondolatáramlásból. meg kell törni a gondolatokat, hogy a tudat áttudja törni az egót. ez nem két napos feladat, ha tartossá szeretnék tenni ezt az állapotot.
nem tudnám "pazarolni az időm" fórumozással. filozofálgatni a semmiről.. csajozni sokkal kényelmesebb.

ionon jó a reg. számod

Regisztrált tag #666(persze nem jelent semmit)

Már nem annyi ama szám mert olyan 2300 valamennyinek kellene lennie, ha nem tudnád és miért is???
Iődtlen éned tudatában örökösen hogyan fogsz tartózkódni ha nincs képzelet világod, és eme hely nbem azért van hogy DROGGKÉNT használd, mert jó neked igaz itt nincsenek gondolatok nincsenek érzések csak a látványt tudja a szemed befogadni, és utólag gyártasz elméleteket hogy miket éltél meg akkor ott, mivel nincs gondolat világod sem tudati világod, elmélet gyártásban meg csak utólag tudsz sikeres lenni, szavakban, Kedves András fejleszd a képzeletedet soha nem késő, ébredjetek.

Re: Az Élet egy
Berill, 2011 jún 02 cs, 07:29

ionon írta ...

Mit akarok tőletek semmit és mindent, amit akkor adsz ha a saját egyedi gonolkodásodat fogom olvasni és inspirálni fog ha gonddolkodok rajta. Időtlen éneddel vedd fel a kapcsolatodat ezért vagyok itt (önmagaddal) kell szembe nézned és nem Tolle írásában fogod megtalálni azt a tény hogyan tudsz abban a (csendben lenni amit Tolle megélt)amikor az időtlen énében volt.

Várak azért vannak hogy leromboljuk őket...


Szia Ionon! Jó veled beszélgetni! Az előbbi hozzászolásod első részére azt tudnám írni, hogy én nem akarok senkit sem inspirálni, főként nem gondolkodásra. Én az igazi semmit igyekszem tálalni, és az nem érdekes.
A második része a hozzászolásodnak igazán izgalmas. Ugyanis - és ezt megint komolyan kérdezem - nem egy Tolle idézet? Szerintem az. Egyébként teljesen egyetértek vele. "Az ember sohasem tudja kinek a gondolatán kérődzik."


Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 07:46

Berill írta ...

Szia Ionon! Jó veled beszélgetni! Az előbbi hozzászolásod első részére azt tudnám írni, hogy én nem akarok senkit sem inspirálni, főként nem gondolkodásra. Én az igazi semmit igyekszem tálalni, és az nem érdekes.
A második része a hozzászolásodnak igazán izgalmas. Ugyanis - és ezt megint komolyan kérdezem - nem egy Tolle idézet? Szerintem az. Egyébként teljesen egyetértek vele. "Az ember sohasem tudja kinek a gondolatán kérődzik."


Mindenki mindenkit inspirál, ha tudsz gondolkodni ama írásokon és főleg jó helyen teszed azt. Időtlen éneddel a kapcsolat felvevése vajon miért születtél magyarnak, na pont ezért élet feladatod, és akkor nem beszélve Tündér Ilona palotájáról ahol az élet halál víze található. Tudod ha sokat olvasol és tudsz rajta gondolkodni akkor megérkezel oda szinte mindegy kitől és mit olvasol egyazon dolgokról beszélnek, piciny fogalom eltérésben, de a lényeg azonos.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 02 cs, 07:48

ionon írta ...

[/quote1306991457]
Már nem annyi ama szám mert olyan 2300 valamennyinek kellene lennie, ha nem tudnád és miért is???
Iődtlen éned tudatában örökösen hogyan fogsz tartózkódni ha nincs képzelet világod, és eme hely nbem azért van hogy DROGGKÉNT használd, mert jó neked igaz itt nincsenek gondolatok nincsenek érzések csak a látványt tudja a szemed befogadni, és utólag gyártasz elméleteket hogy miket éltél meg akkor ott, mivel nincs gondolat világod sem tudati világod, elmélet gyártásban meg csak utólag tudsz sikeres lenni, szavakban, Kedves András fejleszd a képzeletedet soha nem késő, ébredjetek.


Saját tapasztalatom a csenddel azt mutatja, hogy az időtlen én sohasem inspirál ilyen összefolyó gondolathalmazokat.
Legföljebb az idétlen én (elme) , amitől viszont nem is várhatunk mást.Re: Az Élet egy
Berill, 2011 jún 02 cs, 08:07

ionon írta ...

Mindenki mindenkit inspirál, ha tudsz gondolkodni ama írásokon és főleg jó helyen teszed azt. Időtlen éneddel a kapcsolat felvevése vajon miért születtél magyarnak, na pont ezért élet feladatod, és akkor nem beszélve Tündér Ilona palotájáról ahol az élet halál víze található. Tudod ha sokat olvasol és tudsz rajta gondolkodni akkor megérkezel oda szinte mindegy kitől és mit olvasol egyazon dolgokról beszélnek, piciny fogalom eltérésben, de a lényeg azonos.


Eddig ahogy észrevettem nem igazán tudtunk inspirálni, és ez így jó. Ha véletlenül általam inspirálva éreznéd magad, rögtön szólj, mert akkor valamit elrontottam...

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 02 cs, 08:40

ionon írta ...


Iődtlen éned tudatában örökösen hogyan fogsz tartózkódni ha nincs képzelet világod, és eme hely nbem azért van hogy DROGGKÉNT használd, mert jó neked igaz itt nincsenek gondolatok nincsenek érzések csak a látványt tudja a szemed befogadni, és utólag gyártasz elméleteket hogy miket éltél meg akkor ott, mivel nincs gondolat világod sem tudati világod, elmélet gyártásban meg csak utólag tudsz sikeres lenni, szavakban, Kedves András fejleszd a képzeletedet soha nem késő, ébredjetek.


Ionon, az igazi tanítás nem a szavakban él, hanem a szavak közötti csendben!!

Mit nevezel te időtlen énednek?

Úgy látom, hogy az csak a szavaidban él, abból táplálkozik, a szavak, mondatok közötti csöndet nem ismeri.

Az ilyen körmondatokból hiányzik a csend, hiányzik a mélység, tehát az Önvaló inspirációja is!

Az elme fecsegését viszont nagyon jól prezentálja.

Tehát az időtlen éned az elméd alkotása, így nem örökkévaló!
Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 06:49

Shaw írta ...

ionon írta ...

[/quote1306991457]
Már nem annyi ama szám mert olyan 2300 valamennyinek kellene lennie, ha nem tudnád és miért is???
Iődtlen éned tudatában örökösen hogyan fogsz tartózkódni ha nincs képzelet világod, és eme hely nbem azért van hogy DROGGKÉNT használd, mert jó neked igaz itt nincsenek gondolatok nincsenek érzések csak a látványt tudja a szemed befogadni, és utólag gyártasz elméleteket hogy miket éltél meg akkor ott, mivel nincs gondolat világod sem tudati világod, elmélet gyártásban meg csak utólag tudsz sikeres lenni, szavakban, Kedves András fejleszd a képzeletedet soha nem késő, ébredjetek.


Saját tapasztalatom a csenddel azt mutatja, hogy az időtlen én sohasem inspirál ilyen összefolyó gondolathalmazokat.
Legföljebb az idétlen én (elme) , amitől viszont nem is várhatunk mást.hahahahaha hahahahaha hahahahaha hahahahaha

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 06:52

Berill írta ...

Eddig ahogy észrevettem nem igazán tudtunk inspirálni, és ez így jó. Ha véletlenül általam inspirálva éreznéd magad, rögtön szólj, mert akkor valamit elrontottam...

Tudj róla megszoktam köszönni adott személyeknek ha megtörtént. Kedvesen Berill

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 02 cs, 06:57

Shaw írta ...

Ionon, az igazi tanítás nem a szavakban él, hanem a szavak közötti csendben!!

Mit nevezel te időtlen énednek?

Úgy látom, hogy az csak a szavaidban él, abból táplálkozik, a szavak, mondatok közötti csöndet nem ismeri.

Az ilyen körmondatokból hiányzik a csend, hiányzik a mélység, tehát az Önvaló inspirációja is!

Az elme fecsegését viszont nagyon jól prezentálja.

Tehát az időtlen éned az elméd alkotása, így nem örökkévaló!
Időtlen éned csak egy valami ami segít abban és gátol hogy elérd azt amit akarsz, mert akarattal cselekszel. Elme nem az elme alkotása tőle független valami, és megérte várni amikor nem engedte a csatlakozást a tudatához de pont úgy sikerült ahogy nem engedte előre másodszorra harmadszorra azé sikerült. A csend amiről beszélsz csak a küszöbb de hol van az ajtó és miegyébb még, annyi mindent megtudsz tapasztalni (ja neked olyan nincs mert a mestered szerint nincs tapasztalás). Beszélj kérlek szépen a tematikáját meséld el Tolle miként éri el a csendett. Kedvesen

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 02 cs, 08:11

ionon írta ...

Időtlen éned csak egy valami ami segít abban és gátol hogy elérd azt amit akarsz, mert akarattal cselekszel.


Egy másik válaszodban azt írtad:

"beavatást akkor éred el ha szorgalmassan gyakorolsz napi heti vagy havi végül van olyan gyakorlatom amit évente érzek inspirálást a gyakorláat elvégzésére, mikor megérettél rá olyan élmények hatásába kerülsz amit hiába mesélsz el csak azok tudják mewgértewni akik hasonlót tapasztaltak. Azé vannak sokan a nett világában kiknek sikerült némely beavatást megszerezniük sokéves gyakorlások eredményeként. Energiáidat kemény fizikai munkával és képzelet fejlesztésével tudod növelni ami nem apad hanem emelkedő tendenciát mutatt, lehetetlen küldetésnek hívom a gyakorlataimat"

Ez a sok gyakorlás, mind akaratot, erőfeszítést igényel, egy olyan cél elérésére ösztönöz, amivel még nem rendelkezel, amit meg akarsz tapasztalni, ki akarsz fejleszteni magadban.
Ez mind az elme világa! Igaz az elme lehetőségei óriásiak, nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle, a tapasztalatok tárháza.
Azonban minden elme által inspirált tapasztalat csak játék az álmaiddal, az igazi célhoz egy lépéssel sem visz közelebb!!

Az igazi cél a felébredés, rá kell ébredni arra, hogy már most tökéletes vagy, nincs gyakorlásre szükséged!

A felébredéshez az akaratnak semmi köze!

Felébredni csakis erőfeszítés nélküli erőfeszítéssel lehet.

Ezt viszont az elme soha nem érti meg, nem értheti meg, mert nincs egyensúlyban.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 02 cs, 08:18

ionon írta ...

A csend amiről beszélsz csak a küszöbb de hol van az ajtó és miegyébb még, annyi mindent megtudsz tapasztalni (ja neked olyan nincs mert a mestered szerint nincs tapasztalás). Beszélj kérlek szépen a tematikáját meséld el Tolle miként éri el a csendett. Kedvesen


Tolle soha nem tartotta magát mesternek, neki nincsenek tanítványai!

A csendet úgy éri el, hogy egyszerűen csendben marad.

A csendhez nem tematikus gyakorlatokon, erőfeszítésen keresztűl vezet az út, az az emberi lény központi magja (Önvaló).

A csendet nem tudod begyakorolni, az csak megtörténik veled.

Amúgy Tolle sokat írt a csendről, olvassd el, ha érdekel.Re: Az Élet egy
, 2011 jún 03 p, 07:12

Shaw írta ...

[Tolle soha nem tartotta magát mesternek, neki nincsenek tanítványai!

A csendet úgy éri el, hogy egyszerűen csendben marad.

A csendhez nem tematikus gyakorlatokon, erőfeszítésen keresztűl vezet az út, az az emberi lény központi magja (Önvaló).
A csendet nem tudod begyakorolni, az csak megtörténik veled.

Amúgy Tolle sokat írt a csendről, olvassd el, ha érdekel.Kedvesen Barátom ilyen nincs csak úgy történés ami spontán történik az is valamiért van , érted a megértesedért amiket mondasz akkor Tolle valamit nem mond el TITKOL a véleményem, tapasztalom ott ahol a pénz az elsődleges ott vannak titkok is amiket nem mondanak el.
Barátom magad elvárását ne vetísd ki másokra nekik nem erőfeszítés mert játékosan és nevetve gyakorolnak, ami neked nem mondom a jelzőket nem megy, ezért mondom számodra is újfent gyakorold a képzelet fejlesztéseidett. Annyi lehetőséged van csak valamiért nem akarod megélni őket, ám legyen ez van, baratod a kontár.

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 03 p, 07:17

Shaw írta ...

Ez a sok gyakorlás, mind akaratot, erőfeszítést igényel, egy olyan cél elérésére ösztönöz, amivel még nem rendelkezel, amit meg akarsz tapasztalni, ki akarsz fejleszteni magadban.
Ez mind az elme világa! Igaz az elme lehetőségei óriásiak, nagyon sok mindent ki lehet hozni belőle, a tapasztalatok tárháza.
Azonban minden elme által inspirált tapasztalat csak játék az álmaiddal, az igazi célhoz egy lépéssel sem visz közelebb!!

Az igazi cél a felébredés, rá kell ébredni arra, hogy már most tökéletes vagy, nincs gyakorlásre szükséged!

A felébredéshez az akaratnak semmi köze!

Felébredni csakis erőfeszítés nélküli erőfeszítéssel lehet.

Ezt viszont az elme soha nem érti meg, nem értheti meg, mert nincs egyensúlyban.

mINDEN JÁTÉKOSAN TÖRTÉNIK MEGÉRTED VAGY NEM ÉS NEVETVE ja az életemben ez az alap, nálad az erőfeszítés értem, majd meférkezel ide is ahol a mosoly az úr. Tökéletes akkor leszel ha egységesíted a lélek részeidet milyen szót írjak erre fogalmam sincs mert egyazon lélke részei vagyunk itt a földi létezésben, így mi a tökéletes az csak elmebeli fikció elme játéka vagy a tudaté.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 04 szo, 09:35

ionon írta ...

mINDEN JÁTÉKOSAN TÖRTÉNIK MEGÉRTED VAGY NEM ÉS NEVETVE ja az életemben ez az alap, nálad az erőfeszítés értem, majd meférkezel ide is ahol a mosoly az úr. Tökéletes akkor leszel ha egységesíted a lélek részeidet milyen szót írjak erre fogalmam sincs mert egyazon lélke részei vagyunk itt a földi létezésben, így mi a tökéletes az csak elmebeli fikció elme játéka vagy a tudaté.


A lélek már most tökéletes egység, nem kell azt egyesíteni.

Csak csendben kell maradni, hogy az elme locsogásán túl meghalld a szavát és megismerd őt.Re: Az Élet egy
, 2011 jún 04 szo, 03:54

Shaw írta ...


Csak csendben kell maradni, hogy az elme locsogásán túl meghalld a szavát és megismerd őt.
Szia Shaw,

Nem létezik csend (esetleg az elme csendje) az Élet mindenűt zenél.
Rendes meditációban hallod a szférák zenéjét.
Látom Te szereted megszemélyesíteni az Életet. Rendben van így is.

Örömteli napot


Re: Az Élet egy
, 2011 jún 04 szo, 05:05

Shaw írta ...

ionon írta ...

mINDEN JÁTÉKOSAN TÖRTÉNIK MEGÉRTED VAGY NEM ÉS NEVETVE ja az életemben ez az alap, nálad az erőfeszítés értem, majd meférkezel ide is ahol a mosoly az úr. Tökéletes akkor leszel ha egységesíted a lélek részeidet milyen szót írjak erre fogalmam sincs mert egyazon lélke részei vagyunk itt a földi létezésben, így mi a tökéletes az csak elmebeli fikció elme játéka vagy a tudaté.


A lélek már most tökéletes egység, nem kell azt egyesíteni.

Csak csendben kell maradni, hogy az elme locsogásán túl meghalld a szavát és megismerd őt.Ha tökéletes akkor tudod mire gondolok éppen, hisz a képemben vagy, persze a csendben nit tudnál érzékelni ott nincs gondolatiság sem elmebeliség, csak DROGG hatása mert elmédded droggként használod és ezért akarsz állandóan a csendben lenni, légy milliószór a mosolyban mint egyetlen egyszer a csendben, ez a véleményem az emberiségnek sokkal több hasznot hoznál. A csend kirekeszt téged az emberi társadalomban válalt köteletzéseid alól és csak önös érdekedet szolgálja, nem nevezem meg miez tudod te, az egység nem elkülönülésról szól, a csend mindenkitől távól tart téged mert drogg az életednek. Absulutumban amikor voltam megigértem magamnak csak nagyon ritkán fogok ott lenni, minek is lennék nem az a dolga hogy állandósítsam a jelenlétem ott, inkább leszek majd a mindenség tudatában ha sikerülnek a gyakorlataim, ez a kékség színképe, évekig szoktam gyakorolni, és érdekes mindég jó helyre érkezek. De a te dolgod nem az emberiség szolgálata, nekem jó ez a szolgálat.

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 04 szo, 07:11

ionon írta ...

Shaw írta ...

ionon írta ...

mINDEN JÁTÉKOSAN TÖRTÉNIK MEGÉRTED VAGY NEM ÉS NEVETVE ja az életemben ez az alap, nálad az erőfeszítés értem, majd meférkezel ide is ahol a mosoly az úr. Tökéletes akkor leszel ha egységesíted a lélek részeidet milyen szót írjak erre fogalmam sincs mert egyazon lélke részei vagyunk itt a földi létezésben, így mi a tökéletes az csak elmebeli fikció elme játéka vagy a tudaté.


A lélek már most tökéletes egység, nem kell azt egyesíteni.

Csak csendben kell maradni, hogy az elme locsogásán túl meghalld a szavát és megismerd őt.Ha tökéletes akkor tudod mire gondolok éppen, hisz a képemben vagy, persze a csendben nit tudnál érzékelni ott nincs gondolatiság sem elmebeliség, csak DROGG hatása mert elmédded droggként használod és ezért akarsz állandóan a csendben lenni, légy milliószór a mosolyban mint egyetlen egyszer a csendben, ez a véleményem az emberiségnek sokkal több hasznot hoznál. A csend kirekeszt téged az emberi társadalomban válalt köteletzéseid alól és csak önös érdekedet szolgálja, nem nevezem meg miez tudod te, az egység nem elkülönülésról szól, a csend mindenkitől távól tart téged mert drogg az életednek. Absulutumban amikor voltam megigértem magamnak csak nagyon ritkán fogok ott lenni, minek is lennék nem az a dolga hogy állandósítsam a jelenlétem ott, inkább leszek majd a mindenség tudatában ha sikerülnek a gyakorlataim, ez a kékség színképe, évekig szoktam gyakorolni, és érdekes mindég jó helyre érkezek. De a te dolgod nem az emberiség szolgálata, nekem jó ez a szolgálat.


Az egod soha nem szolgálhatja az emberiséget!

Úgy látom, hogy nagy a fogalmi zavar nálad!

Hagyd az elmét, ne pörgesd és akkor megjelenhet az a csend, amelyből inspirált gondolatok születhetnek!!Re: Az Élet egy
hajni19840203, 2011 jún 04 szo, 10:23

Shaw írta ...

ionon írta ...


légy milliószór a mosolyban mint egyetlen egyszer a csendben


Hagyd az elmét, ne pörgesd és akkor megjelenhet az a csend, amelyből inspirált gondolatok születhetnek!!
csak a fogalomtáratok más, valójában ugyanarról próbáltok írni.
shaw te csendnek nevezed -aki Tolle tanítását követi az tudja mire mutat ez a szó, de aki nem olvasott Tollétól az mást érthet alatta.
ionon pedig itt épp mosolynak nevezi ne a szavakon legyen a figyelmed, hanem azon amire a szó mutat, s akkor érzed.

ionon, Tolle arra "tanít" hogyan lépj ki az elme álmából, hogyan ébredj arra Aki Vagy. Ez az első lépés, a többi majd jön magától. úgy van ahogyan lennie kell - mindennek eljön az ideje. ne sürgesd, a csendnek is megvan az ideje itt és most

szép estétRe: Az Élet egy
Khadaji, 2011 jún 07 k, 07:48

Hogyan lehet a Felsőbb Ént intenzív részévé tenni az életünknek?

- LINK -

Re: Az Élet egy
, 2011 jún 07 k, 08:56

hajni19840203 írta ...

Shaw írta ...

ionon írta ...


légy milliószór a mosolyban mint egyetlen egyszer a csendben


Hagyd az elmét, ne pörgesd és akkor megjelenhet az a csend, amelyből inspirált gondolatok születhetnek!!
csak a fogalomtáratok más, valójában ugyanarról próbáltok írni.
shaw te csendnek nevezed -aki Tolle tanítását követi az tudja mire mutat ez a szó, de aki nem olvasott Tollétól az mást érthet alatta.
ionon pedig itt épp mosolynak nevezi ne a szavakon legyen a figyelmed, hanem azon amire a szó mutat, s akkor érzed.

ionon, Tolle arra "tanít" hogyan lépj ki az elme álmából, hogyan ébredj arra Aki Vagy. Ez az első lépés, a többi majd jön magától. úgy van ahogyan lennie kell - mindennek eljön az ideje. ne sürgesd, a csendnek is megvan az ideje itt és most

szép estétKedves Hajni elme világából neked saját magadnak kell kilépned és a tudatosságéból is minden ismert és ismeretlen valóságokból kikel lépned hogy magadra ismerj, de hogyan ez a kérdés a választ nem tudom megadni kísérleteket folytatok arra hogy megértsek egy 35éves dilemát amire eddig sikerült rá jönnöm koordináta rendszer, de hogy minek a koordináta rendszere csak sejtésem van a digitális világé, mert a méhek ennek a segítségével tájékozódnak a sötét kaptár belsejében, az alap mintában. Tudod akartam a gondolat gondolatának a gondolatát látni ha ez igazság akkor megírt programok vagyunk kiakarok szakadni e megírt programból és nem elme és nem a tudatosság segítségével keresek valami mást ami nincs előre megírva, mert MOST íródik a jelenben ami a jövőm és az egyetemesség tudata lesz egyidőben, átakarom formálni a tudatosság fogalmát mindenben változásokat akarok elérni, mert zavaró számomra ami van. a hiearhikus rendben nem hiszek sem a földi sem az égi jelenségben és ha a tudatosságban is jelen van végkép eltörölni a szándékom

Re: Az Élet egy
Shaw, 2011 jún 09 cs, 07:35

ionon írta ...

elme világából neked saját magadnak kell kilépned és a tudatosságéból is minden ismert és ismeretlen valóságokból kikel lépned hogy magadra ismerj, de hogyan ez a kérdés a választ nem tudom megadni


Az elme világából kilépni!
Az elme, az ego nem tudja megszüntetni önmagát, csak egy körtáncot lejt, amely mindig a kiindulási ponthoz vezeti vissza.

Ha figyelmesen, passzív éberséggel olvassod Tollét, vagy akár Ohot, vagy Krishnamutrit, akkor megkapod a választ, hogyan tudsz kilépni az elme világából!